Aktuelt

FROKOSTSEMINARER

Center for SamtidsReligion holder frokostseminarer i semesterperioderne tirsdage kl. 12-13.En del af disse møder bliver holdt som åbne arrangementer med særligt emne og oplægsholder. De annonceres på CSRs hjemmeside og via Institut for Kultur og Samfunds hjemmeside. Endelig har CSR en Facebook-gruppe, hvorfra man bliver løbende orienteret om dem.

NÆSTE SEMINAR:

9. oktober 2012 kl. 12-13 i Nobelparken, bygning 1453, lokale 415: 
Mikkel Rytter: By the beard of the Prophet: Imitation, reflection and world transformation in a Naqshbandi brotherhood. SE ABSTRACT


PUBLIC RELIGION - en workshop omkring en præsentation by Linda Woodhead, Director of the British Religion and Society Programme blev afholdt 5.marts 2012 - se Institut for Kultur og Samfunds pressemeddelelse.


MINDFULNESS - Se program for afholdt workshop - i samarbejde med Buddhism & Modernity - om Mindfulness. Og se materiale fra frokostmøde 13. sept. med Martin Paldam: The Religious Transition på hans hjemmesidemit.econ.au.dk/vip_htm/mpaldam/GT.php4


RELIGION I THY - ET CSR-PROJEKT. EKSKURSION TIL THY samt BLOG


NY BOG - Jørn Borup: Religion, migration og integration. Vietnameserne i Danmark.
Museum Tusculanum, København 2011.

 

SAMTIDSRELIGION - levende religion i en foranderlig verden

 

En antologi, udkommet i 2012 på Forlaget Univers. 


Se introduktion og indholdsfortegnelse.


RELIGIØS PLURALISME I AARHUS

SEMINAR MANDAG DEN 8. OKTOBER 2012 15:15 - 18

AUDITORIUM 2, BYGNING 1441 (Tåsingegade 3)

SE PROGRAM.

Se også introduktion til opdateringen af projektet.


RELIGION I DANMARK

E-årbogen RELIGION I DANMARK 2012 (pdf, juni 2012)

 

Religion i Danmark 2011 (pdf): 

Årets fokus i Religion i Danmark 2011 er Religionsundervisning. Dette fokus falder sammen med en rapport, som Center for SamtidsReligion v/ Marie Bisbjerg har udarbejdet for Integrationsministeriet til udsendelse 1. april 2011 (i pdf-format):

Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark

 

RELIGION I DANMARK 2010,

Religion 2.0? (Det Teologiske Fakultets årsskrift 2010 med Religion i Danmark som tema) og

Religion i Danmark 2009, er fortsat tilgængelige i pdf-format. Man vil kunne følge udviklingen af samtidsreligion i Danmark fra nærmeste hold, efterhånden som nye e-årbøger følger i de kommende år.

 

Øvrige nyheder

OPDATERING AF BIBLIOGRAFI
Ny bibliografiopdatering af Jørn Borup: Danmark og buddhismen 2005-2009

Religiøs Mangfoldighed
Bogen om religion og spiritualitet i Århus nu som pdf-fil
http://www.teo.au.dk/csr/pluralismeprojektet/rel-mangfold (knap 4 MB, september 2009)

Til studerende
Forslag til emner til projekter på Religionsvidenskab
v/ Marie Vejrup Nielsen (september 2009)

Center for SamtidsReligion er på Facebook
- hvor vi er oprettet under kategorien studiegruppe/akademisk gruppe. Den er "åben ... for alle, der har en tilknytning til Center for SamtidsReligion på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet." www.facebook.com/home.php