SØGEBASEN "GODKENDTE TROSSAMFUND I DANMARK"

Center for SamtidsReligion præsenterer i 2016 sin søgebase, der indeholder de tal og oplysninger, som centret har indsamlet fra 2006 til i dag.

Religion i Danmark 2017 (9. årgang)

Religion i Danmark 2017 har fokus på islam

Om Religion i Danmark

Religion i Danmark er et projekt under Center for SamtidsReligion, der hvert år samler oplysninger om godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. Disse tal har ellers været vanskeligt tilgængelige, da oplysningerne ophørte med at være en del af Danmarks Statistiks data i 2001. Dermed udgør Religion i Danmark det mest komplette overblik over religion i dagens Danmark.

Religion i Danmark en ressource for alle, der vil vide mere om, hvordan religion ser ud i Danmark i dag, hvad enten det er i mediesammenhænge, undervisning eller forskning.

Det samlede materiale udgives hvert år i E-årbogen Religion i Danmark. Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Kontakt

Marie Vejrup Nielsen

LektorInstitut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
M
H bygn. 1453, 518
P +4587162506
P +4523830990