2011

RELIGION I DANMARK 2011

Tal på anerkendte trossamfund i Danmark
Tema "Religiøs undervisning af børn og unge i Danmark"

Om Religion i Danmarks e-årbøger

E-årbogen Religion i Danmark udgives hver år af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og præsenterer oplysninger om de godkendte trossamfund i Danmark.

Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Download Årbogen 2011

Tidsskriftformatet giver rig mulighed for at navigere rundt, og man kan downloade enkelte artikler eller hele tidsskriftet samlet. 

Indhold

Man kan gå til hver enkelt artikel fra oversigten herunder. Man kan også navigere rundt i selve tidsskriftet når man først er inde; det er enkelt. 

Introduktion

Artikler

Statistik og kommentarer

Religion i Danmark er udarbejdet af forskere tilknyttet Center for SamtidsReligion ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Indsamlingen af data har været ledet af Lene Kühle og Henrik Reintoft Christensen og er udført af medarbejdere på centeret i samarbejde med studentermedhjælpere Marc Andersen, Sara Jul Jacobsen og Rikke Gotfredsen. 

NB! Ny søgebase

Center for Samtidsreligion har siden 2005 årligt indsamlet data om godkendte trossamfund i Danmark. Centret har nu samlet dette datamateriale i en ny søgebase.

E-årbøger 2009-2015 (årgang 1-7) bestod af artikler og separate kapitler med de seneste data. Disse årbøger kan stadig ses i deres oprindelige form, selvom data også findes i søgebasen. 
E-årbøger 2016-frem består udelukkende af artikler, da alle data lægges direkte i søgebasen.   

Artikelsamlingen