2013

Religion i Danmark 2013

Tal på anerkendte trossamfund i Danmark

Om Religion i Danmarks e-årbøger

E-årbogen Religion i Danmark udgives hver år af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og præsenterer oplysninger om de godkendte trossamfund i Danmark.

Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Årbogen 2013

Hjemmesiden
viser indholdsfortegnelsen, men indeholder kun en del af materialet.

Pdf
indeholder det samlede materiale.

Download som pdf

   

Indhold

Indholdsfortegnelse

(pdf side 3)

Introduktion

(pdf side 5-13)

 • Religion i Danmark 2013. Introduktionsartikel

Den aktuelle situation i tal

(pdf side 14-109)

Godkendte trossamfund

 • Kristne/kristendoms-inspirerede
 • Islamiske/islam-inspirerede
 • Buddhistiske
 • Hinduistiske/hinduistisk inspirerede
 • Jødiske
 • Øvrige

Artikelsektion

(pdf side 119-147)

 • Kristendom i celleform
 • Mirakuløs helbredelse
 • En kirke eller flere kirker?
 • Folkekirken i tal 2012
 • Samtidsreligion i gymnasiet

Artikler 2013

Artikelsamlingen

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.04.2016