Religion i Danmark 2016

Religion i Danmark 2016

Tal på anerkendte trossamfund i Danmark

  • Årets fokus: Kristne grupper

Om Religion i Danmarks e-årbøger

E-årbogen Religion i Danmark udgives hver år af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og præsenterer oplysninger om de godkendte trossamfund i Danmark.

Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Årbogen 2016

I 2016 fokuseres der på godkendte kristne grupper i Danmark.

I forbindelse med 2016-udgivelsen har centret desuden gjort klar til idriftsættelsen og offentliggørelsen af søgebasen "Godkendte trossamfund i Danmark".

Samtidig overgår e-årbogen til at være et online tidsskrift med base på Statsbiblioteket. Begge dele med henblik på bedre offentlig adgang og fremtidssikring af materialet.

Download


Det nye tidsskriftsformat giver rig mulighed for at navigere rundt, og man kan downloade enkelte artikler eller hele tidsskriftet samlet.

Nyt format fra 2016

E-årbogen Religion i Danmark udgives fra og med 2016 som et open acces online tidsskrift, suppleret af søgebasen "Godkendte trossamfund i Danmark".

Tidsskriftet Religion i Danmark indeholder artikler, mens søgebasen indeholder alle tal og oplysninger om godkendte trossamfund i Danmark. Begge dele kan tilgås her fra centrets hjemmeside. Alt materiale er frit tilgængeligt.

Indhold

Man kan gå til hver enkelt artikel fra oversigten herunder. Man kan også navigere rundt i selve tidsskriftet når man først er inde; det er enkelt. 

Introduktion

Nyt om Religion i Danmark i dag

af Marie Vejrup Nielsen

Artikler 

Tal og oplysninger om trossamfund

Tal og oplysninger kan nu findes i søgebasen "Godkendte trossamfund i Danmark". 

Tallene i årets udgivelse er indsamlet af følgende studentermedhjælpere: Lars Buur, Sidsel Johansen, Malik Larsen og Rikke Thomsen.

NB! Ny søgebase

Center for Samtidsreligion har siden 2005 årligt indsamlet data om godkendte trossamfund i Danmark. Centret har nu samlet dette datamateriale i en ny søgebase.

E-årbøger 2009-2015 (årgang 1-7) bestod af artikler og separate kapitler med de seneste data. Disse årbøger kan stadig ses i deres oprindelige form, selvom data også findes i søgebasen. 
E-årbøger 2016-frem består udelukkende af artikler, da alle data lægges direkte i søgebasen.   

Artikelsamlingen

Religion i Danmarks artikelsamling indeholder samtlige artikler fra årbøgerne/tidsskriftet.
De er sorteret efter år.

Alle årgange

E-årbøgerne 2009-2015 er fra før søgebasens tid, så de indeholder kapitler med tal og oplysninger på trossamfund. De er derfor ret omfattende.

Fra og med 2016 findes alle disse oplysninger i søgebasen og e-årbøgernes/tidsskriftets omfang vil derfor være væsentlig mindre.