2010

Religion i Danmark 2010

Tal på anerkendte trossamfund i Danmark
Årets temaer: "Vielse" og "Fri religion"

Om Religion i Danmarks e-årbøger

E-årbogen Religion i Danmark udgives hver år af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og præsenterer oplysninger om de godkendte trossamfund i Danmark.

Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Download Årbogen 2010

Tidsskriftformatet giver rig mulighed for at navigere rundt, og man kan downloade enkelte artikler eller hele tidsskriftet samlet. 

E-årbogen Religion i Danmark 2010 udgives af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.

I forhold til vores første e-årbog, Religion i Danmark 2009, er den en udvidet opdatering når det drejer sig om de statistikker, som vi lancerede ved den lejlighed. Også i Religion i Danmark 2010 præsenterer vi en række perspektiverende artikler, som det var tilfældet med forgængeren. Med samtidsreligion som vores hovedanliggende er det naturligt for centret at samle, perspektivere og formidle faktuelle oplysninger om den religiøse situation i Danmark netop nu. Det Danske Pluralismeprojekt lagde et fundament, idet man - med Århus som pilotprojekt - fik foretaget en kortlægning af religiøse og spirituelle grupper inden for følgende områder: Kristendom, Islam, Buddhisme, Nye Religiøse og Spirituelle Grupper samt Alternativ behandlere og Spiritualitet. Ud over opdateringen af dette kortlægningsarbejde er der et stort behov for en central hjemmeside, hvor der findes faktuelle oplysninger over de religiøse og spirituelle grupper, deres geografiske udbredelse, organisering, aktiviteter og aktører. Derfor præsenteres en række tabelopstillinger med statistiske oplysninger, samtidig med at en række artikler tilbyder analyser og tolkninger af disse data. Når præsentationen sker i form af en E-årbog, bibeholdes aktualiteten og kontinuiteten, der sikrer det bedst mulige overblik på området i Danmark.

E-årbogen Religion i Danmark 2010 udgives af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.

I forhold til vores første e-årbog, Religion i Danmark 2009, er den en udvidet opdatering når det drejer sig om de statistikker, som vi lancerede ved den lejlighed. Også i Religion i Danmark 2010 præsenterer vi en række perspektiverende artikler, som det var tilfældet med forgængeren.

Med samtidsreligion som vores hovedanliggende er det naturligt for centret at samle, perspektivere og formidle faktuelle oplysninger om den religiøse situation i Danmark netop nu.

Det Danske Pluralismeprojekt lagde et fundament, idet man - med Århus som pilotprojekt - fik foretaget en kortlægning af religiøse og spirituelle grupper inden for følgende områder: Kristendom, Islam, Buddhisme, Nye Religiøse og Spirituelle Grupper samt Alternativ behandlere og Spiritualitet.

Ud over opdateringen af dette kortlægningsarbejde er der et stort behov for en central hjemmeside, hvor der findes faktuelle oplysninger over de religiøse og spirituelle grupper, deres geografiske udbredelse, organisering, aktiviteter og aktører.

Derfor præsenteres en række tabelopstillinger med statistiske oplysninger, samtidig med at en række artikler tilbyder analyser og tolkninger af disse data. Når præsentationen sker i form af en E-årbog, bibeholdes aktualiteten og kontinuiteten, der sikrer det bedst mulige overblik på området i Danmark.

NB! Ny søgebase

Center for Samtidsreligion har siden 2005 årligt indsamlet data om godkendte trossamfund i Danmark. Centret har nu samlet dette datamateriale i en ny søgebase.

E-årbøger 2009-2015 (årgang 1-7) bestod af artikler og separate kapitler med de seneste data. Disse årbøger kan stadig ses i deres oprindelige form, selvom data også findes i søgebasen. 
E-årbøger 2016-frem består udelukkende af artikler, da alle data lægges direkte i søgebasen.   

Artikelsamlingen