Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Baggrunden for projektet

"Moskeer i Danmark II" er en opfølgning på projektet Moskeer i Danmark, der var en del af en større kortlægning af religiøs diversitet i Danmark. Lene Kühle stod i spidsen for projektet, hvis formål var at undersøge, hvordan islam blev praktiseret i Danmark. Fokus var at tilvejebringe viden om moskeerne i Danmark i forhold til antallet af moskeer, deres organisering og praksis, samt deres medlemmer. Projektet resulterede i en kortlægning af alle moskeer i Danmark, der blev udgivet af Lene Kühle under navnet Moskeer i Danmark - islam og muslimske bedesteder.  

Projektet "Moskeer i Danmark II" er en opdatering af den tidligere undersøgelse, hvor også det oprindelige fokus viderebringes. Dog vil man i den nye kortlægning fokusere mere på de kvinder, der kommer i moskeerne, moskeernes ungdomsafdelinger, samt opdelingerne i forhold til sprog og etnicitet. Det skyldes, at der netop inden for disse områder forventes at være sket en udvikling siden den første kortlægning. Derudover vil man have fokus på de organisatoriske og økonomiske aspekter ved moskemiljøet i Danmark.