Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religion i Danmark 2009

Religion i Danmark 2009 er første E-bog i en række, der vil blive udsendet årligt for at belyse den religiøse situation i Danmark netop nu. Første gang 17. marts 2009.


Hvorfor en årbog om Religion i Danmark?

Baggrund

Med samtidsreligion som vores hovedanliggende er det naturligt for centret at samle, perspektivere og formidle faktuelle oplysninger om den religiøse situation i Danmark netop nu. Det Danske Pluralismeprojekt lagde et fundament, idet man - med Århus som pilotprojekt - fik foretaget en kortlægning af religiøse og spirituelle grupper inden for følgende områder: Kristendom, Islam, Buddhisme, Nye Religiøse og Spirituelle Grupper samt Alternativ behandlere og Spiritualitet.

Formål

Ud over opdateringen af dette kortlægningsarbejde er der et stort behov for en central hjemmeside, hvor der findes faktuelle oplysninger over de religiøse og spirituelle grupper, deres geografiske udbredelse, organisering, aktiviteter og aktører. Derfor præsenteres en række tabelopstillinger med statistiske oplysninger, samtidig med at en række artikler tilbyder analyser og tolkninger af disse data. Når præsentationen sker i form af en E-årbog, bibeholdes aktualiteten og kontinuiteten, der sikrer det bedst mulige overblik på området i Danmark.

Introduktion

De enkelte gruppers geografiske udbredelse vil fremgå af placeringen på et Danmarkskort. Følgende inddeling anvendes:

  •  Kristne og kristendoms-inspirerede trossamfund og menigheder
  • Jødiske trossamfund og menigheder
  • Islamiske og islam-inspirerede menigheder
  • Buddhistiske menigheder
  • Hinduistiske og hinduistisk inspirerede menigheder
  • Andre

Årbogen Religion i Danmark 2009 vil samtidig markere to vigtige tiltag for centret. For det første skifter vi navn til Center for Samtidsreligion, idet vi vil beskæftige os mere indgående med relationerne og den gensidige påvirkning mellem de forskellige religiøse og spirituelle grupper og det omgivende samfund, og hvordan dette afspejles i de enkelte gruppers udbredelse, organisation og aktiviteter - den deltagelse, der rent faktisk foregår i det religiøse og spirituelle liv i Danmark. Og for det andet indleder vi et samarbejde med Kristeligt Dagblad/Religion.Dk i forbindelse med formidlingen af vores projekt.