Aarhus Universitets segl

Religion i Danmark

  • E-årbog årgang 2009-2017

Om Religion i Danmark

  
Religion i Danmark er et projekt under Center for Samtidsreligion, der hvert år samler oplysninger om godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. Disse tal har ellers været vanskeligt tilgængelige, da oplysningerne ophørte med at være en del af Danmarks Statistiks data i 2001. Dermed udgør Religion i Danmark det mest komplette overblik over religion i dagens Danmark.

Religion i Danmark en ressource for alle, der vil vide mere om, hvordan religion ser ud i Danmark i dag, hvad enten det er i mediesammenhænge, undervisning eller forskning.

Det samlede materiale udgives hvert år i E-årbogen Religion i Danmark. Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Søgebasen "Godkendte trossamfund i Danmark"

 
Center for SamtidsReligion præsenterede i 2016 sin søgebase, der samlet indeholder de tal og oplysninger, som centret har indsamlet siden 2006.