Center for SamtidsReligion

- indsamler, analyserer og formidler viden om samtidens religion og religiøsitet, globalt og især nationalt.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Seneste udgivelser

Hvert år udgiver Center for SamtidsReligion en e-årbog med tal på godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. Disse tal har været svært tilgængelige, da oplysningerne ophørte med at være en del af Danmarks Statistiks data i 2001. Dermed udgør den årlige rapport ”Religion i Danmark” det mest komplette overblik over religion i dagens Danmark. E-årbogen 2015 ser på fire kategorier af trossamfund i Danmark: buddhister, hinduer, jødiske og ”øvrige”.

Center for SamtidsReligion har valgt at gøre al materiale fra undersøgelsen Religion i Aarhus 2013 tilgængeligt på hjemmesiden. Det drejer sig om beskrivelser af de mere end 70 religiøse og spirituelle grupper, der medvirker i undersøgelsen og de artikler, der behandler udviklingen indenfor religion og spiritualitet i Aarhus gennem de sidste ti år. 

Nyheder

Foto: Christian Roar Pedersen, flickr.com/photos/aalborgstift

30.06.2015 | Forskning

Hver sjette præst er nu funktionspræst

Ny undersøgelse viser, at antallet af funktionspræster næsten er tredoblet de seneste 20 år, og at hver sjette præst i dag er funktionspræst. Den markante stigning peger på, at Folkekirken er under forandring.

Flere nyheder

   
   

"Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden"

Samtidsreligion er en betegnelse for den levende religion, vi ser omkring os lige netop i samtiden. Det er majoritetsreligionen kristendom i dens forskellige formationer. Det er de forskellige religioner som islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, der de sidste årtier har fundet plads i også den danske muld som minoriteter. Det er de nye religioner og de mange forskelligartede udtryk for spiritualitet. Samtidsreligion kan man studere ved at gå i dybden med de enkelte traditioner og ved at undersøge relationer mellem dem. Men man kan også undersøge feltet tematisk. Denne bog omhandler nogle af de centrale temaer, der er forbundet med studiet af samtidsreligion, nemlig sekularisering, globalisering, individualisering, markedsorientering og kompleksitet.

"Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden" er skrevet af nuværende og tidligere religionsvidenskabelige og teologiske forskere med tilknytning til Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.

Om CSR

Center for SamtidsReligion er et samarbejde mellem de religionsvidenskabelige og teologiske forskningsmiljøer ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

   

Centerleder

Marie Vejrup Nielsen

Lektor
E-mail:
Kontor: bygn. 1453, 518
Tlf.: 8716 2506
Mobil: 23830990
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.08.2015