Aarhus Universitets segl

Om centeret

Center for SamtidsReligion (CSR) - indsamler, analyserer og formidler viden om samtidens religion og religiøsitet, globalt og især nationalt.

  • Levende religion repræsenterer sig på mangfoldig vis i forskellige religioner og på tværs af eller uden for institutionaliserede afgrænsninger. Den kommer til udtryk i religiøs praksis og teologiske refleksioner, i diskurser om sandhed og autoritet.
  • Tradition og transformation viser sig i samtidens virkelighed, og foruden teoretiske og metodiske vinkler prioriterer centret empirisk forskning og dokumentation højt.

Centret er et samarbejde mellem religionsvidenskabelige og de teologiske forskningsmiljøer ved Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet. Derudover har Centeret kontakt til andre forskningsmiljøer på Aarhus Universitet og øvrige danske og internationale universiteter. Centeret varetager udover de primære forskningsprojekter også en lang række forskningsformidlingsopgaver, f.eks. i forbindelse med kontakt til medier, gymnasieskolen og andre sammenhænge. Centeret udgiver via de enkelte forskere forskningsartikler og bøger inden for samtidsreligion, og bidrager derudover med elektroniske ressourcer, f.eks. e-årbogen om religion i Danmark og andre materialer.