Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kirkebygninger som mål for religiøsitet

Kristendommens nedgang i Danmark over 700 år. Oplæg ved frokostseminar ved Ella Paldam, ph.d.-studerende, Afdeling for Religionsvidenskab, AU og Martin Paldam, Professor Emeritus, Institut for Økonomi, AU. Arr.: Center for SamtidsReligion

24.09.2015 | Mikkel Pade

Dato tir 20 okt
Tid 12:00 13:00
Sted AU Nobelparken, Bygn. 1453, Lokale 415

Vi præsenterer nye tidsserier for danske kirkebygningers eksistens og størrelse fra 1300 frem til i dag. Antallet af kirkebygninger per indbygger tolkes som et mål for religiøsitet ud fra en økonomisk tanke om udbud og efterspørgsel. Følgende to fund præsenteres og diskuteres i oplægget: 1) Reformationen medfører et fald i antallet af kirker på 9%. 2) Den moderne økonomiske vækst efter 1750 medfører et fald i religiøsitet på 80%. Hvor der omkring år 1300 var 255 indbyggere per kirke, er der i dag 2.216 indbyggere per kirke. Alle er velkomne.

Seminar, Religionsvidenskab, Interdisciplinær religionsforskning