Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

‘Muhajirah’ - ‘martyrkone’ eller ‘moder af islam’

– ’Den muslimske kvinde’ i dansk salafi-jihadi propaganda på social medier. Oplæg af Sara Jul Jacobsen ved frokostseminar, arrangeret af Center for SamtidsReligion

03.02.2016 | Mikkel Pade

Dato tir 08 mar
Tid 12:00 13:00
Sted AU, Nobelparken, bygn. 1453, lokale 415, Jens Chr. Skous Vej 3

Sara Jul Jacobsen er ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og sprogmødestudier på Roskilde Universitet og forsker i, hvordan såkaldte danske salafi-jihadi grupper diskursivt konstruerer den muslimske kvinde på sociale medier.  Hun er kandidat i Religionsvidenskab med sidefag i Statskundskab fra Aarhus Universitet.

Oplægget vil præsentere Sara Jul Jacobsens ph.d.-projekt. Projektet er tredelt. Første del beskæftiger sig med de danske selv-erklærede Salafi-jihadi gruppers religiøs-politiske ideologi, mere specifikt den normative konstruktion af Salafi-Jihadisme herunder især konstruktionen af kvindens rolle i jihad. Anden del af projektet ser nærmere på konstruktionen og positioneringen af den muslimske kvinde i dansk Salafi-Jihadisme online. Imens sidste del ser på, hvordan kvinderne selv diskursivt forhandler denne online konstruktion, samt hvordan nogle positioner ikke er til forhandling.

Seminar, Forelæsning / foredrag