Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religionens återkomst?! Religion och politik i svenska ledartexter 1976-2010

Mia Löwheim, professor docent, religionssociologi, Uppsala Universitet, holder oplæg ved frokostseminar, arrangeret af Center for SamtidsReligion

03.09.2015 | Mikkel Pade

Dato tir 22 sep
Tid 12:00 13:00
Sted AU Nobelparken, bygning 1453, lokale 415, Jens Chr. Skous Vej 3

Har religion en plats i den svenska politiska debatten, och om så - hur har den förändrats under de senaste decennierna? Denna föreläsning presenterar resultaten från ett nytt forskningsprojekt, som analyserat om religion som ämne ökat eller minskat i svenska ledartexter under de senaste trettio åren, och reflekterar över vad resultaten av denna kan betyda för vidare studier av religionens plats och betydelse i Sverige och Norden idag. Alle er velkomne. 

Seminar