Aarhus Universitets segl

Ashrams i øst og vest – nyt ph.d.-projekt ved Religionsvidenskab / Center for SamtidsReligion

Vi er glade for at byde velkommen til en ny ph.d.-studerende ved Center for SamtidsReligion: Jacob Hartvig Sandager Hansen

Jacob vil i sit ph.d.-projekt undersøge ashrams i Indien og Californien som ’transmissionskanal’ for, hvordan, hvorfor og i hvilken grad hinduistiske trosopfattelser, praktikker og narrativer cirkulerer mellem Østen og Vesten og i dette transkulturelle møde transformeres. Første del af projektet har til formål at undersøge, hvordan den hinduistiske tradition indoptages, fortolkes og transformeres i ashrams i Californien. Dette vil danne fundament for den anden del af projektet. Her vil jeg undersøge, hvordan og i hvilken grad disse nye trosopfattelser og praksisformer vender tilbage og inkorporeres i indiske ashrams religiøse praksis. Et særligt fokus i projektet vil være diskussionen af autenticitet i en globaliseret tidsalder.