Aarhus Universitets segl

Er der plads til folketro i den katolske kirke?

Den katolske kirke i Mellemamerika er udfordret af en voksende folketro, der gør det nødvendigt at redefinere kirkens rolle. Hvordan og hvorvidt det kan lade sig gøre, skal et nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet undersøge.

I Mellemamerika har man gennem en årrække oplevet en opblomstring af folketro, hvor profeter og healere blandt andet er blevet centrale skikkelser. Heri ligger en udfordring for den katolske kirkes egen forståelse af, hvad den er, og hvilken opgave den har i samfundet. 

Et post.doc. projekt ved Aarhus Universitet skal nu undersøge, om der kan bygges bro mellem de to bevægelser.

”Projektet vil i høj grad belyse, hvordan transformationer i de enkelte trossamfund i Latinamerika er afhængig af bevægelser på græsrodsniveau, som kirkerne må forholde sig til teologisk og forsøge at indarbejde kirkeligt,” siger teolog Jakob Egeris Thorsen. Han skal drive projektet de næste tre år med tilknytning til Center for SamtidsReligion.

Tværfaglig tilgang

Projektet angriber problematikken fra en tværfaglig vinkel mellem teologi og religionssociologi. Teologi bidrager til en mere praksisorienteret forståelse af kirken, der bedre inkorporerer interne modsætninger. Det religionssociologiske perspektiv giver en bedre forståelse af aktuelle transformationer i Latinamerika i dag og bidrager samtidig til ny teoridannelse.

”Når jeg bruger en religionssociologisk tilgang i studiet af kristne grupperinger i Latinamerika, kan jeg få et indblik i, hvordan kristen tradition og lære fortolkes og forhandles lokalt. Når praksis bliver kombineret med tradition, kirkelig lære og etablerede teologiske skoler, bliver det for eksempel muligt at formulere nye udkast til forståelse af kirkens væsen og rolle,” fortæller Jakob Egeris Thorsen.  


Fakta

Forskningsprojektet hedder Priests, Prophets and Healers: The Expanded Catholic Roles within Latin America's Religious Field and the Ecclesiological Consequences.

Forskningsrådet FKK finansierer projektet.