Aarhus Universitets segl

Kristendommen i Danmark bliver ”glokal”

Kristendommen forandrer sit udtryk under indflydelse af globaliseringen. Det er én af konklusionerne i den nye e-årbog, som Center for SamtidsReligion på Aarhus Universitet står bag.

Center for SamtidsReligion giver i e-årbogen, ”Religion i Danmark 2014, et samlet overblik over kristne grupper i Danmark. Her har de blandt andet undersøgt de nye kristne grupper for at få indblik i, hvordan kristendommen forandrer sig i Danmark.

I 2013 er der i Danmark blevet godkendt seks nye kristne menigheder: Calvary Mission Church, Den Kinesiske Kirke, Jesus is Lord Church, Skjern Bykirke, Tønder Frikirke, Østens Gamle Kirke. Fælles for mange af disse nye menigheder er, at de har en ”glokal” selvforståelse.

”Det glokale er en betegnelse for, hvordan det globale og lokale mødes i dannelsen af mange nye kristne menigheder. Her er de historiske konfessioner og kirkeretninger og den nationale dimension mindre vigtig for grupperne end mødet med en overordnet kristen identitet, som leves ud i en lokal sammenhæng,” fortæller centerleder Marie Vejrup Nielsen og uddyber:

”Et tegn på denne udvikling er, at der tages et meget lokalt navn til kirken, når det gælder udviklingen inden for danske frikirker eller et internationalt navn for de migrantmenigheder, som afspejler denne udvikling. Det gælder for eksempel Tønder Frikirke og Jesus is Lord Church. Også Den Kinesiske Kirke afspejler forandringer i global kristendom, som giver sig udtryk i Danmark i dag.”

Sidstnævnte er en kristen kinesisk migrantreligion, der danner ramme om menigheder, hvor tilknytningen til kristendommen er forholdsvis ny. De kommer fra en kontekst, hvor de som kristne er en minoritet og flytter til en kontekst, hvor kristendommen er majoritetskultur, men samtidig er de som kinesere en etnisk minoritet i en dansk sammenhæng.  Det er blandt andet sådanne godkendte kristne kirker og menigheder, der er data på i årets rapport.

Kontakt
Marie Vejrup Nielsen, lektor, religionsvidenskab, Aarhus Universitet
mail: MVN@teo.au.dk
Direkte telefon: 8716 2506
Mobil: 2383 0990

Fakta
Hvert år udgiver Center for SamtidsReligion en e-bog med tal på godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. Disse tal har været svært tilgængelige, da oplysningerne ophørte med at være en del af Danmarks Statistiks data i 2001. Dermed udgør den årlige rapport ”Religion i Danmark” det mest komplette overblik over religion i dagens Danmark.

E-årbogen går skiftevis i dybden med:
2014: Kristne grupper  
2015: Buddhistiske, hinduistiske, jødiske grupper  og øvrige
2016: Muslimske grupper.