Aarhus Universitets segl

Markant stigning i antallet af buddhistiske grupper i Danmark

Buddhismen er en minoritetsreligion i Danmark, men antallet af grupper, der får det officielle blåstempel som godkendt trossamfund, er markant stigende. Det er en af konklusionerne i e-årbogen ”Religion i Danmark,” som Center for SamtidsReligion på Aarhus Universitet står bag.

I 1992 var ”Karma Kadjy Skolen” det eneste buddhistisk trossamfund i Danmark. I 2005 var der kommet fire ekstra til, og især to thailandske grupper: ”Wat Thai” og ”Sunnataram” var med til at forøge medlemstallet .  I 2015 er der registreret 15 buddhistisk trosamfund,  en stigning på 200 % på ti år.

 

Bred vifte af buddhistiske grupper

Center for SamtidsReligion (CSR) samler hvert år oplysninger om godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark, og i år har udgivelsen særligt fokus på buddhismen.  Årets tal vidner om en markant stigning i antallet af buddhistiske grupper, der søger om og får tildelt det officielle blåstempel som godkendt trossamfund.

 

”Generelt siger tallene noget om, at buddhismen er ved at blive konsolideret her i landet. Vi har en vifte af forskellige grupper med vidt forskellig geografisk, kulturel og institutionel oprindelse og observans, der alle er godkendte trossamfund,” fortæller Jørn Borup, der er lektor ved CSR på Aarhus Universitet

 

Godkendte trossamfund kan blandt andet søge om bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed og kan opnå en række skattemæssige fordele. Det er dog ikke alle grupper, der ønsker et sådant blåstempel. For eksempel har ”Soka Gakkai” med over 1.100 medlemmer valgt ikke at søge godkendelse.

 

”Faktisk er der, udover de nu 15 godkendte trossamfund, 28 andre små buddhistiske grupper i Danmark. Mange af de små grupper kommer og går, fordi nogle buddhister tilsyneladende “shopper rundt” mellem grupperne. De i alt 43 grupper i landet er samme antal som i 2005, men flere søger altså godkendelse,” forklarer Jørn Borup.

 

CSR anslår endvidere antallet af buddhister i Danmark til ca. 30.000. Men tallene er forbundet med en vis usikkerhed, idet der er buddhistiske grupper, der ikke har eksakte tal på deres medlemmer, uddyber Jørn Borup.

 

Kontakt

Jørn Borup, lektor
Center for SamtidsReligion, Aarhus Universitet
Mail: jb@cas.au.dk
Direkte telefon: 87 16 24 39
Mobil: 22 39 00 53


Fakta

Hvert år udgiver Center for SamtidsReligion en e-bog med tal på godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. Disse tal har været svært tilgængelige, da oplysningerne ophørte med at være en del af Danmarks Statistiks data i 2001. Dermed udgør den årlige rapport ”Religion i Danmark” det mest komplette overblik over religion i dagens Danmark.

E-årbogen går skiftevis i dybden med forskellige trossamfund, hvor dette års fokus er på buddhisme og hinduisme.