Aarhus Universitets segl

Markant vækst i mindfulness-tilbud

Ny undersøgelse viser, at antallet af Mindfulness-tilbud i Aarhus er vokset med 74 % procent i de seneste tre år. Forklaringen på den øgede popularitet er ifølge forsker, at mindfulness har fjernet sig fra sit oprindelige religiøse udgangspunkt.

Center for SamtidsReligion har identificeret 144 mindfulness-udbud i Aarhus.

En ny undersøgelse fra Center for SamtidsReligion på Aarhus Universitet har identificeret 144 mindfulness-udbud i Aarhus, mens en tilsvarende undersøgelse fra 2012 fandt 83 udbud. De 61 flere udbud svarer til en stigning på 74 % på tre år og viser med tydelighed, at mindfulness er et begreb og en praksis, der boomer.

 

”Vi betragter undersøgelsen som repræsentativ for en generel udvikling, hvor mindfulness finder større og større udbredelse i både sundhedsfeltet og populærkulturen, hvad enten det er inden for terapi og helbredelse eller spirituel selvudvikling. Derfor bliver det relevant at spørge, hvad væksten skyldes, men også hvad de forskellige aktører forstår ved mindfulness,” forklarer Jørn Borup, der er lektor ved Center for SamtidsReligion på Aarhus Universitet og projektleder for undersøgelsen. 

 

Skræddersyet til det moderne individ
Mindfulness har som praksis rødder i buddhismen, men har fjernet sig langt fra sit udgangspunkt, og netop heri ligger en årsag til den store vækst.

 

”Mindfulness besidder en dobbelt positivitet. På den ene side refererer mindfulness til buddhismen, der har en masse goodwill i Vesten. På den anden side er udgangspunktet ikke relevant længere, fordi mindfulness er blevet sekulariseret og betragtes som en psykologisk og videnskabeligt testet praksis. Det gør mindfulness til en attraktiv og mindre ”farlig” praksis, så man kan anvende mindfulness til stresshåndtering men også til selvudvikling og wellness.  På den måde er mindfulness et typisk udtryk for det moderne individ, der selv kan sammensætte og fortolke markedets udbud”, forklarer Jørn Borup.

 

Undersøgelsen viste endvidere, at mindfulness hovedsageligt udbydes og bruges af etnisk danske kvinder i alderen 30-40 år. Mindfulness bliver oftest brugt som del af et selvudviklingsforløb af privatpraktiserende udbydere og ofte som et element i andre udbud - som for eksempel vægttabsforløb eller psykologkonsultationer.


Kontakt

Lektor Jørn Borup
Center for SamtidsReligion, Aarhus Universitet
Mail: jb@cas.au.dk
Telefon: 87 16 24 39
Mobil: 22 39 00 53
Web: http://pure.au.dk/portal/da/jb@cas.au.dk  

Fakta

Om undersøgelsen
Kortlægningen af Mindfulness i Aarhus blev gennemført af otte kandidatstuderende fra religionsvidenskab ved Aarhus Universitet fra februar til maj 2015. Formålet med projektet var at kortlægge udbud og udbredelse samt at analysere udbydernes forståelse og brug af mindfulness.

Kortlægningen og analysen af mindfulness-udbud blev foretaget dels via en kvantitativ undersøgelse af hjemmesider, dels kvalitative interviews med forskellige mindfulness-udbydere. De studerende blev desuden bedt om mindst én gang selv at deltage i mindfulness-praksis samt at følge en observationsguide i forbindelse hermed.

 

Om mindfulness
Mindfulness har udgangspunkt i buddhistisk meditation, men begrebet og praksisformen har over 2000 år gennemgået en forvandlingsproces fra at være et buddhistisk elite-ritual til en sekulær teknik. Hvor mindfulness oprindeligt var del af et religiøst system, der sigtede på ‘helbredelse’ af eksistentiel og kosmologisk lidelse, bruges det i dag til sygdomsbehandling og optimering af livsglæde.