Aarhus Universitets segl

Ny kandidatlinje på Religionsvidenskab

Religionsvidenskab udbyder nu Samtidsreligion som én ud af tre nye kandidatlinjer. Studerende på Religionsvidenskab har nu mulighed for at specialisere sig inden for samtidsreligion på deres kandidatforløb.

Fra den 1. september 2013 kan man læse Samtidsreligion på kandidatuddannelsen på Religionsvidenskab.  Det betyder, at de studerende fremover kan vælge Religionshistorie, Samtidsreligion og Religion, Kognition og Kultur, hvis de vælger en kandidatlinje på Religionsvidenskab.

Den nye kandidatlinje for Samtidsreligion har to formål:

  1. Kandidatlinjen giver studerende metoder og teoretiske redskaber til at blive klogere på fænomenet religion i vores samtid - både nationalt og globalt.
  2.  Kandidatlinjen bidrager til forståelse af forholdet mellem religion og samfund samt individ og kollektiv i vores samtid. Det bliver understøttet af eksempler og undersøgelser, som de studerende selv skal indsamle. Det betyder også, at der udbydes et kursus i kvantitativ og kvalitativ metode, som danner grundlaget for diskussioner på seminarerne. Diskussionerne vil tage afsæt i teorier om religion i samtiden.

Kandidatlinjen Samtidsreligion indeholder også et projektforløb, hvor studerende og undervisere samarbejder om et lille forskningsprojekt.

Marianne Qvortrup Fibiger er tovholder på kandidatlinjen.

Kontaktinfo:

Marie Vejrup Nielsen