Aarhus Universitets segl

Religion kan tage farten af hverdagen

I det senmoderne samfund, hvor vi har mere travlt og bruger mindre tid sammen, kan religion danne ramme om et fælleskab, hvor vi har mulighed for at sætte tempoet ned. Det viser en ny analyse fra Center for SamtidsReligion på Aarhus Universitet.

Center for SamtidsReligion har netop udgivet ”Religion i Danmark 2016”, der er 8. årgang af tidsskriftet om anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark.

Det senmoderne samfund er præget af  et stigende tempo og en øget mobilitet, som også har konsekvenser for religionens rolle i samfundet.

”Vi er blevet mere mobile end nogensinde før, men det medfører paradoksalt også en fysisk isolation, fordi vi sidder mere alene - fx i vores bil eller med vores mobiltelefon. På den måde er mobiliteten med til at øge individualiseringen i samfundet,” forklarer lektor Henrik Reintoft Christensen fra Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.

Acceleration er et andet kendetegn ved det senmoderne samfund.

”Forandringer sker og nye teknologier udvikles med stadig større hastighed, og hverdagen accelerer også, så mange oplever, at de har mindre tid,” fortæller lektor Henrik Reintoft Christensen.

Udfordringer og muligheder

Den manglende tid og stigende individualisering, rummer nogle store udfordringer for religion og religiøs autoritet.

”Tid er i stigende grad  en knap ressource, som  religiøse institutioner skal kæmpe med andre tilbud om, og samtidig kan de religiøse institutioner som fx Folkekirken have svært ved at følge med i det tempo, som det øvrige samfund forandrer sig i. Hvis gabet til det øvrige samfund bliver for stort, kommer den religiøse institution nemt til at fremstå som irrelevant og anakronistisk,” forklarer Henrik Reintoft Christensen.

Men samtidig kan de nye vilkår også være en fordel for nogle former for religion, der kan  have succes med at tilbyde sig som stedet for et fællesskab og det modsatte af acceleration – nemlig deceleration.

”Man kan argumentere for, at de religioner, der tager farten af hverdagen, og som tydeligst opfattes som steder for fælleskabet, har bedre vilkår. Den manglende tid kan også stille mere individualiserede former for religion bedre end kollektive – derfor er det måske ikke mærkeligt, at praksisser som meditation og yoga er i vækst. De er særligt velegnede til at levere netop det, der kan være mangel på i det mobile og accelererede samfund,” fortæller Henrik Reintoft Christensen.

Tørre tal og tendensanalyser

Henrik Reintoft Christensens analyse er en del af det elektroniske tidsskrift ”Religion i Danmark 2016,” som netop er udgivet af  Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.  Tidsskriftet udgives i tilknytning til, at der hvert år indsamles tal på de godkendte trossamfund i Danmark.


Fakta

 • Hvert år udgiver Center for SamtidsReligion en elektronisk tidskrift med tal på godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. Disse tal har været svært tilgængelige, da oplysningerne ophørte med at være en del af Danmarks Statistiks data i 2001. Dermed udgør den årlige rapport ”Religion i Danmark” det mest komplette overblik over religion i dagens Danmark.
 • Udgivelsen ledsages hvert år af en række baggrundsartikler med et udvalgt fokus. I ”Religion i Danmark 2016” er der særligt fokus på de godkendte kristne grupper. Ud over Henrik Reintoft Christensens artikel om den øgede mobilitet og stadigt accelererende verdens påvirkning af religion og religiøs autoriet, er der artikler om de kristne gruppers kommunikation af deres identitet på hjemmesider og Facebook, om religiøs praksis hos Jesu Kristi Kirke af De Sidste Dages Hellige (mormonkirken), og om de mange mellemøstlige kristne, som er en del af det religiøse landskab i Danmark i dag.
 • Religion i Danmark udkommer i år for første gang i et nyt format. Fremover vil alle de oplysninger, som indsamles om de godkendte trossamfund kunne hentes fra den nye søgebase ”Godkendte trossamfund i Danmark”, som indeholder tal og oplysninger fra perioden 2006 til i dag.
 • Besøg Religion i Danmarks hjemmeside

Kontakt

 • Lektor Henrik Reintoft Christensen
  Mail: hc@cas.au.dk
  Telefon: 87162492
  Mobil: 28261014
 • Lektor Marie Vejrup Nielsen, leder af Center for SamtidsReligion
  Mail: mvn@cas.au.dk
  Telefon: 87162506
  Mobil: 23830990