Aarhus Universitets segl

Studerende fra religionsvidenskab løfter pluralismeprojekt

Studerende fra religionsvidenskab har en stor del af fortjenesten for det fornyligt lancerede pluralismeprojekt ”Religion i Aarhus 2013”. De studerende har lavet omfattende feltundersøgelser, der har hjulpet forskerne til at kunne kortlægge den religiøse mangfoldighed i Aarhus.

Som en opfølgning på det nu 10 år gamle pluralismeprojekt på religionsvidenskab sendte forskere forrige år omkring 40 studerende i marken for at lave nye feltundersøgelser om udviklingen indenfor religiøse og spirituelle hovedgrupper i Aarhus. Ud fra en række interviews og observationer dokumenterede de studerende deres erfaringer i videnskabelige artikler, som forskere har bearbejdet og samlet i en omfattende publikation. Forskerne skulle sikre den videnskabelige kvalitet i artiklerne, men samtidig blev der lagt vægt på, at de studerende stadig kunne genkende sig selv i artiklerne.  

En afgørende ressource

Marianne Qvortrup Fibiger, der er projektleder på Religion i Aarhus 2013, har været i tæt sparring med de studerende under hele forløbet. Hun fortæller, at de studerende har været en afgørende ressource for at kunne gennemføre projektet.

”Projektet var så stort, at vi aldrig havde klaret opgaven uden de studerende. De har arbejdet med et afgrænset område, som de er blevet eksperter på. De har noget helt unikt empiri, fordi de har været ude i felten og danne sig et førstehåndsindtryk af de religiøse grupper. Derfor bliver det de studerende, der videregiver vigtig information til os, og det skaber et lighedsforhold,” siger hun.

Dybere forståelse af faget

Jacob Hartvig Sandager Hansen er en af de studerende, der har deltaget i projektet. For ham har projektarbejdet været et godt supplement til den almindelige undervisning.

”Det har givet en dybere forståelse af faget at være med i maskinrummet og at skulle prøve sig frem på egen hånd. Projektet har også været en øjenåbner for, hvad jeg kan komme til at arbejde med, når jeg er færdig med min uddannelse,” fortæller han. 

Stine Møgelbjerg Johansen er også en af de studerende, der har været med til at løfte projektet. Hun synes, det har været motiverende at være med til at udvikle ny forskning, der tilmed har fået omtale i landsdækkende medier.

”Det har været interessant at undersøge samtiden og at finde nye tendenser inden for det religiøse og spirituelle spændingsfelt. Det har skabt en større motivation, at resultaterne har skullet bruges som led i et større projekt. Mediernes interesse for projektet viser desuden, at resultaterne har relevans for samfundet og ikke kun for en mindre gruppe fra religionsvidenskab,” fortæller hun.

Se mere om projektet ”Religion i Aarhus 2013” på hjemmesiden.