Aarhus Universitets segl

Tal om Kirken

Ny udgivelse analyserer og perspektiverer undersøgelser af Folkekirkens tal.

Den nye udgivelse ”Tal om kirken” kortlægger og analyserer de perspektiver og tilgange, der er i spil i forskellige undersøgelser af Folkekirkens tal.

 

Bag udgivelsen står en arbejdsgruppe af forskere fra Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet. Bidragsyderne til udgivelsen har på forskellige måder erfaringer med at indsamle og analysere tal om Folkekirken.

 

Udgivelsen er tilgængelig i bogform  samt elektronisk via begge centres hjemmeside.  Samtidigt bliver Steen Marquard Rasmussens bog ”Den relevante folkekirke” udgivet og gjort tilgængelig på nettet.