Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CSR-møder

Åbent program Foråret 2013

Tirsdage kl. 12-13
Bygning 1453, lokale 415

19/2

Hvad er ”spiritualitet”? – En problematisering af brugen af begrebet spiritualitet i religionsforskningen
v/Lars Ahlin

12/3

Zen og spiritualitet i Japan
v/Jørn Borup

Mens zen i Vesten som del af spiritualitetens narrativ er udtryk for coolness og autenticitet, er zen-buddhisme i Japan forbundet med traditionel religion. Det spirituelle marked i Japan er vestligt inspireret, men integrerer ikke (zen) buddhisme. Foredraget beskriver de to japanske narrativer, og lægger op til debat om komparativ spiritualitet.

19/3

Folkekirkens ritualer under forhandling
v/Kirstine Helboe

Det er efterhånden almindelig anerkendt, at nyere kulturelle og religiøse værdier influerer på de religiøse værdier i de etablerede religioner. Det er dog endnu uafklaret om en lignende indflydelse gør sig gældende i opfattelsen af religiøs praksis. Har religiøs praksis inden for nyere religiøse og spirituelle strømninger indflydelse på forventningerne til religiøse handlinger i de etablerede religioner? For at afdække dette spørgsmål har jeg interviewet en række brudepar og præster i den danske folkekirke og overværet deres forberedende vielsessamtale med henblik på at undersøge deres respektive opfattelser af vielsen som ritual og dermed som eksempel på religiøs praksis.

16/4

Kristendom i Aarhus uden for Folkekirken - tendenser ud fra et ”mikrostudie”
v/ Marie Vejrup Nielsen

På baggrund af materiale indsamlet i det seneste pluralismeprojekt vil oplægget præsentere nogle tendenser i udviklingen i kristendom i Aarhus i dag. Hvilken form for pluralisme eller mangfoldighed er der tale om inden for det kristne materiale? Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de kristne grupper, som kan danne baggrund for komparative studier? Oplægget vil have som formål at få kommentarer til hvilke tværgående temaer og spørgsmål, som vil være relevante at tage med i den endelige udgivelse af projektet.

23/4

Spiritualitet i en aarhusiansk kontekst
v/ Lars Ahlin

På baggrund af materiale indsamlet i det seneste pluralismeprojekt vil oplægget præsentere, hvordan den aarhusianske kontekst kan belyse spørgsmål om udviklingen inden for spiritualitet og nyreligiøsitet i en senmoderne kontekst. Oplægget vil have som formål at få kommentarer til hvilke tværgående temaer og spørgsmål som vil være relevante at tage med i den endelige udgivelse af projektet.

30/4

The religious transition: A time-series study of the density of churches in Denmark over 700 years
by Martin Paldam, Ella Paldam og Casper Worm Hansen (In collaboration with RCC)

This project investigates the relationship between density of church buildings and demographic development in Denmark since the 14th century. The dramatic increase in population is not reflected in the number of church buildings which may be interpreted as a measure for a decrease in institutionalized religiosity. All Danish churches are coded into an extensive data base using available sources.