Aarhus Universitets segl

Moskeer i Danmark: Oprindelig projektbeskrivelse

– en kortlægning af muslimske bedesteder i Danmark. En introduktion til det projekt, som nu er resulteret i Lene Kühles bog af samme navn på Forlaget Univers (udkommer 24.maj 2006).

Projekt-ide  
Metode  
Projekt-
medarbejdere
 
Litteratur  

Sunni-muslimsk moske i Skive (Foto: Lene Kühle)

- se også oversigtssiden Moskeer i Danmark.  

Projekt-ide

Skønt der efterhånden er foretaget en del undersøgelser af hvordan islam praktiseres i Danmark, har de fleste undersøgelser – for at have mulighed for at gå i dybden- haft et relativt snævert fokus på fx bestemte bevægelser (Grøndahl, Rugberg Rasmussen & Sinclair 2003, Pedersen 1999), bestemte aldersgrupper (typisk de unge) (Dindler & Olesen 1989, Jensen 2002, Johansen 2002, Smith 2003), bestemte former for muslimsk praksis (Galal & Galal 2003, Hoffmann 2003) eller bestemte geografiske områder (Kühle 2004, Selmer & Pedersen 1992). Den eneste undersøgelse med et mere oversigtsagtigt præg (Simonsen 1990) ligger femten år tilbage og nogle af oplysningerne er derfor nu forældede. Situationen er derfor sådan, at det er ”så sparsomt med oplysninger, at det end ikke er muligt at skaffe en fuldstændig adresseliste over moskeer i Danmark. Og værre bliver det, hvis man vil vide noget om aktiviteterne…” (Nielsen 2001: 19). Projektet Moskeer i Danmark - islam og muslimske bedesteder repræsenterer et forsøg på at fylde dette hul ved at skabe et overblik over ’organiseret rituel islam’ i Danmark i form af muslimske bedesteder og menigheder i Danmark. Fokuset vil i høj grad være kvantitativt dvs lægge vægt på oplysninger om medlemstal, oprettelsesår, antal bedende osv selvom også mere kvalitative aspekter vil blive inddraget.

Målet er at kunne redegøre for:

  • Antallet af moskeer/bedesteder i Danmark. De aktuelle skøn varierer fra 53 (Jensen 2002) over 60 (Simonsen 2001) til 150 (Klausen 2004). Vore aktuelle adresseliste (1/7 2004) rummer 120 moskeer og ca 20 andre muslimske praksissteder.

  • Antallet af ansatte imamer og deres baggrund. Dette punkt vil blive behandlet mere uddybende i et kommende projekt.

  • Udviklingen i antallet af moskeer i Danmark.

  • Totalt antal medlemmer i ’muslimske menigheder’.

  • Antal bedende til de fem daglig bønner samt fredagsbønnen.

  • Forskelle mellem bl.a. moskeer domineret af muslimer af tyrkisk, arabisk, somalisk eller bosnisk herkomst.

  • Forskelle mellem shia-muslimske og sunni-muslimske moskeer i Danmark.

  • Forskelle mellem ’provins-islam’ og ’Københavner-islam’.

  • Eksistensen af sufi-grupper i Danmark.

  • Eksistensen af forskellige typer af muslimske autoriteter (imam, sheik, pir, mufti osv). 

 

Bosnisk moske i Vejle (Foto: Lene Kühle )

Resultaterne foreligger nu i Lene Kühles bog Moskeer i Danmark - islam og muslimske bedesteder som udkommer 24. maj 2006 på Forlaget Univers. Se pressemeddelelse.

Metode

Oplysninger bliver indhentet ved semi-strukturerede interviews med repræsentanter (typisk imam og formand) for de forskellige muslimske menigheder. Interviewene forgår primært i gruppens lokaler, men nogle kan også foregå privat eller telefonisk.

Projektmedarbejdere

Lene Kühle (ansvarshavende), Inge Liengaard, Rikke Sand Andersen.

Litteratur

S. Dindler & A. Olesen 1989 ”Religion og identitet hos mandlige muslimske indvandrerunge” i Sven Dindler og Asta Olesen (red.) Muslimsk Indvandererkultur i Danmark Aarhus Universitetsforlag.

Grøndahl, Malene, Torben Rugberg Rasmussen og Kirstine Sinclair 2003 Hizbut-Tahrir i Danmark: farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør? Aarhus University Press.

Hoffmann, Thomas 2003 “Omkring den femte søjle” s 143-169 i  At være muslim i Danmark . Eds. Inge Liengaard & Lise P. Galal. København: Anis.

Jensen, Tim 2002 ”The Religiousness of Muslim Pupils in Danish Upper-Secondary Schools” s. 123-136 iW.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (red) Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union Dudley, Mass: Peeters.

Johansen , Karen-Lise 2002  Muslimske stemmer: religiøs forandring i Danmark Akademisk Forlag.  

Klausen, Jytte 2004 ”Rogue imams” Axess  1 tilgængelig på http://www.axess.se/english/archive/2004/nr1/currentissue/insight_klausen.php

Kühle, Lene 2004 ”Islam i Århus” i Marianne C. Qvortrup Fibiger (ed) Religiøs mangfoldighed : en kortlægning af religion og spiritualitet i Århus Systime.

Nielsen, Helle Lykke 2001 ”Hvad skal vi med moskeer?” Information om Indvandrere 5(1): 19-21.

Pedersen, Lars & Bodil Selmer 1992 Muslimsk indvandrerungdom: kulturel identitet og immigration Statens Humanistiske Forskningsråd.

Pedersen, Lars 1999 Newer Islamic Movements in Western Europe Aldershot: Ashgate.

Simonsen, Jørgen Bæk 1990 Muslimske institutioner i Danmark 1970-1989 Århus: Statens Humanistiske Forskningsråd & Århus Universitetsforlag.

Simonsen, Jørgen Bæk 2001 Det retfærdige samfund. Om islam, muslimer og etik København: Samleren.

Schmidt, Garbi 2003 "Muslimske ungdomsforeninger i Danmark." s.51-73 i At være muslim i Danmark . Eds. Inge Liengaard and Lise P. Galal. Copenhagen. Anis.

 

Tilbage til Det Danske Pluralismeprojekts hjemmeside.