Religion i Danmark 2015

Årgang 7 nr. 1-2

Religion i Danmark 2015

Tal på anerkendte trossamfund i Danmark

Om Religion i Danmarks e-årbøger

E-årbogen Religion i Danmark udgives hver år af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og præsenterer oplysninger om de godkendte trossamfund i Danmark.

Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Årbogen 2015

Religion i Danmark 2015 har fokus på fire kategorier fra listen over godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark: buddhister, hinduer, jødiske og ”øvrige”.

Årgangen består af to numre.

Download

Årgang 7, nr. 1
Årgang 7, nr. 2

Tidsskriftformatet giver rig mulighed for at navigere rundt, og man kan downloade enkelte artikler eller hele numre samlet. 

Indhold

Man kan gå til hver enkelt artikel fra oversigten herunder. Man kan også navigere rundt i selve tidsskriftet når man først er inde; det er enkelt. 

Introduktion:

Artikler

Statistik og kommentarer

Materialet i denne udgivelse er indsamlet af: ph.d., lektor Jørn Borup og ph.d., lektor Marianne Qvortrup Fibiger. 
Derudover har følgende studerende bidraget: Line Rohde Vestergaard og Maibritt Braukmann, der har hjulpet med indsamling af oplysninger om de buddhistiske grupper. Karen Petry Groth har hjulpet med at se på en årgang af Alt for Damerne.
Udgivelsen er redigeret af ph.d., lektor Marie Vejrup Nielsen.

NB! Ny søgebase

Center for Samtidsreligion har siden 2005 årligt indsamlet data om godkendte trossamfund i Danmark. Centret har nu samlet dette datamateriale i en ny søgebase.

E-årbøger 2009-2015 (årgang 1-7) bestod af artikler og separate kapitler med de seneste data. Disse årbøger kan stadig ses i deres oprindelige form, selvom data også findes i søgebasen. 
E-årbøger 2016-frem består udelukkende af artikler, da alle data lægges direkte i søgebasen.   

Artikelsamlingen