Aarhus Universitets segl

2009: Tal på anerkendte trossamfund

Religion i Danmark 2009

Årgang 1

Tal på anerkendte trossamfund i Danmark

Om Religion i Danmark

"Religion i Danmark" udgives af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og præsenterer oplysninger om de godkendte trossamfund i Danmark.

Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Download Årbogen 2009


Tidsskriftformatet giver rig mulighed for at navigere rundt, og man kan downloade enkelte artikler eller hele tidsskriftet samlet.

E-årbogen Religion i Danmark 2009 udgives af Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.

Med samtidsreligion som vores hovedanliggende er det naturligt for centret at samle, perspektivere og formidle faktuelle oplysninger om den religiøse situation i Danmark netop nu.

Det Danske Pluralismeprojekt lagde et fundament, idet man - med Århus som pilotprojekt - fik foretaget en kortlægning af religiøse og spirituelle grupper inden for følgende områder: Kristendom, Islam, Buddhisme, Nye Religiøse og Spirituelle Grupper samt Alternativ behandlere og Spiritualitet.

Ud over opdateringen af dette kortlægningsarbejde er der et stort behov for en central hjemmeside, hvor der findes faktuelle oplysninger over de religiøse og spirituelle grupper, deres geografiske udbredelse, organisering, aktiviteter og aktører.

Derfor præsenteres en række tabelopstillinger med statistiske oplysninger, samtidig med at en række artikler tilbyder analyser og tolkninger af disse data. Når præsentationen sker i form af en E-årbog, bibeholdes aktualiteten og kontinuiteten, der sikrer det bedst mulige overblik på området i Danmark.

Tidsskrift og søgebase

E-årbogen Religion i Danmark udgives fra og med 2016 som et open acces online tidsskrift, suppleret af søgebasen "Godkendte trossamfund i Danmark".

Tidsskriftet Religion i Danmark indeholder artikler, mens søgebasen indeholder alle tal og oplysninger om godkendte trossamfund i Danmark. Begge dele kan tilgås her fra centrets hjemmeside. Alt materiale er frit tilgængeligt.

Artikelsamling

Religion i Danmarks artikelsamling indeholder samtlige artikler fra årbøgerne/tidsskriftet.
De er sorteret efter år.  

Alle årgange

Fra og med 2016 findes oplysninger om trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis i søgebasen, og de perspektiverende artikler findes i e-tidsskriftet.

E-årbøgerne 2009-2015 er fra før søgebasens tid, så de indeholder både artikler og tal og oplysninger. De er derfor ret omfattende.