Aarhus Universitets segl

Center for Samtidsreligion

Den religiøse mangfoldighed i dagens Danmark - og resten af verden

Center for Samtidsreligion


indsamler, analyserer og formidler viden om religion og religiøsitet i samtiden, især i Danmark, men også på globalt plan.   

"Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden"

  
Samtidsreligion er en be­tegnelse for den leven­de religion, vi ser omkring os lige netop i samtiden. Det er majoritetsreligionen kristendom i dens for­skel­lige formationer. Det er de forskellige religio­ner som islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, der de sidste årtier har fundet plads i også den danske muld som minoriteter. Det er de nye reli­gi­oner og de mange forskelligartede udtryk for spiritualitet.

Samtidsreligion kan man studere ved at gå i dybden med de enkelte traditioner og ved at undersøge relationer mellem dem.

Bogen er skrevet af religionsvidenskabelige og teologiske forskere med tilknytning til Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.