Aarhus Universitets segl

Babysalmesang hitter i Folkekirken

Babysalmesang er blevet populært i de danske folkekirker, men hvorfor? Og er grunden dermed lagt til flere kirkegængere i fremtiden? Det har Center for SamtidsReligion undersøgt.

En ny rapport lavet af Center for SamtidsReligion, sætter fokus på Babysalmesang i Folkekirken. Babysalmesang har eksisteret siden starten af dette årtusinde, men er først for 5-8 år siden blevet rigtig populært. Ud af de ca. 1350 pastorater, der er i Danmark, udbyder 55-60 % af dem i dag aktiviteten Babysalmesang. Konceptet bygger på klassisk salmesang, men salmerne er nøje udvalgt, og man benytter både dans, fagter og rekvisitter.

”Det er et roligt afbræk fra det travle liv, og et sted hvor der er tid og ro til at være i kontakt med sit barn. Forældrene føler sig generelt trygge og velkomne, og det påvirker barnet,” lyder det fra Marie Vejrup Nielsen, projektleder på undersøgelsen. Trygheden skyldes blandt andet kirkerummet, som flere af de adspurgte fremhæver som et specielt rum med en god stemning.

De rigtige aktiviteter trækker folk i kirken
De fleste besøgende ved babysalmesanger ikke typiske kirkegængere, men folk der normalt kun er at finde i kirken ved højtider som jul og påske. Kun 2 % af de adspurgte har svaret, at de kommer i kirke hver uge. Det gør undersøgelsen interessant.

”Brugerne er glade for aktiviteten, som de ser som meget relevant. Men de ser ikke umiddelbart denne aktivitet som forbundet med f.eks. at komme i kirken om søndagen,” siger projektleder Marie Vejrup Nielsen. Folk har altså ikke noget imod at tage i kirken og deltage i arrangementer, så længe aktiviteterne passer til dem. De kommer der primært, fordi det er en meningsfyldt aktivitet for dem. Og de kommer der både for at møde andre mennesker og fordi det giver dem en god ramme for samvær med deres eget barn. Og de er generelt positive over for at komme til andre lignende aktiviteter i fremtiden.

Rapporten kan ikke sige noget konkret om disse børns tilknytning til kirken om 20-30 år, men det er tydeligt, at netop denne aktivitet har været attraktiv for målgruppen og at folkekirken her har haft succes med at udbyde en aktivitet som giver mening for rigtig mange moderne familier.

Fakta
Danmarks Kirkelige Mediecenter har i samarbejde med Center for SamtidsReligion fået en bevilling fra Folkekirkens Videnspulje til, at studere forholdet mellem børnefamilier og kirken.

Den konkrete undersøgelse blev udført af to projektmedarbejdere ved Center for Samtidsreligion, Gitte Ranfelt og Christina Skovgaard, under ledelse af lektor Marie Vejrup Nielsen.

Undersøgelsen indgår som en del af et større initiativ om børnefamilier og folkekirken, som Danmarks Kirkelige Mediecenter står for. 

Kontakt

Marie Vejrup Nielsen
Projektleder
E-mail: mvn@cas.au.dk
Telefon: 87 16 25 06
Mobil: 23 83 09 90