Aarhus Universitets segl

Den Danske Folkekirke: Statistik og kommentar til statistiske oplysninger

Kirkeministeriet udgiver i samarbejde med Danmarks Statistiks statistik om Folkekirken hvert kvartal.

Statistikken, som omfatter medlemstal, antal døbte, ind- og udmeldelser, konfirmationer, vielser og velsignelser og begravelser på stiftsplan, kan findes på http://www.km.dk/folkekirken/statistik-og-oekonomi/kirkestatistik.html

Tallene kan også findes på http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 , hvor det er muligt at finde oplysningerne på sogneplan.

Oplysninger om Kirkestatistikken 1984-2002 og 2007- kan findes på  http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=1088

Vi har valgt at supplere kirkestatistikken med en statistik over hvor mange af Folkekirkens medlemmer, der er indvandrere og efterkommere i dag og for ti år siden og hvilke lande, de kommer fra.

Folkekirken og indvandrere og efterkommere

  1.1.1999:
Medlem af Folkekirken 
  1.1.2009:
Medlem af Folkekirken
  Danmark   4.482.119   4.451.090

Indvandrere og
efterkommere

 

 

Vestlige lande     30.689   35.209
Ikke-vestlige lande   2.490   3.896
I alt   4.515.298   4.490.195


Den samlede oversigt kan findes her som Excel-ark (skrivebeskyttet)

Et af resultaterne er, at knap 1 % af Folkekirkens medlemmer er indvandrere eller efterkommere. Det er især indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, der er medlemmer af Folkekirken. Fra de nordiske lande er omtrent halvdelen af indvandrerne og efterkommerne medlemmer af Folkekirken, men der er også en større gruppe af tyske og hollandske medlemmer, samt medlemmer fra Storbritannien og USA.

8 største grupper

Medlemmer af Folkekirken 1.1.2009

Ikke-medlemmer af Folkekirken

Procentdel der er medlemmer af Folkekirken

 Norge

8.338

6.065

58 %

 Sverige

6.193

6.175

51 %

 Tyskland

5.969

14.223

30 %

 Island

5.348

3.095

63 %

 Storbritannien

2.596

11.216

19 %

 Holland

1.539

4.586

25 %

 Finland

1.165

1.142

50 %

 USA

966

5.469

15 %


Et mindre, men stigende antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige verden er medlem af Folkekirken.

SE OGSÅ PETER LODBERGS ARTIKEL: FOLKEKIRKEN I TAL

SAMLET STATISTIK OVER TROSSAMFUND I ØVRIGT FINDES HER