Aarhus Universitets segl

Jødiske trossamfund og menigheder

Trossamfund    Medlemsantal 2008 Medlemsantal 1999  
Jødiske trossamfund og menigheder    
Det Mosaiske Troesamfund 2075 3120
Machsike Hadas 0*  
Shir Hatzefon 105  
  2180 3120

  

Der er ingen der kender det nøjagtige antal jøder i Danmark, men skøn lyder på, at der ca. 6000 jøder i Danmark. Der er tre godkendte jødiske menigheder i Danmark. Mosaisk Trossamfund er den ældste og største og råder over Synagogen i Krystalgade. Machsike Hadas har siden 1910 haft en synagoge i Ole Suhrs gade, mens Shir Hatzefon lejer sig ind i Unitarernes Hus. Spørgsmålene, der blev stillet til de tre jødiske trossamfund, angik medlemstal, lokalesituation, antal rabbinere, deltagere i gudstjenester, omskærelser af nyfødte drengebørn, begravelser og konversioner.

Det Mosaiske Trossamfund

Antal medlemmer: 2075.

Et medlem er en jøde over 18 år, der er indmeldt i Mosaisk Troessamfund og betaler ligningsbidrag til samfundet.

Medlemsbidrag i 2008-priser:

 

1.  Alm. medlemsbidrag kr. 5000 årligt (1250 i kvartalet)

2.  Medlemmer i alderen 18-26 år

Født 1989 og 1990          kr. 440

1987 og 1988                 kr. 640

1985 og 1986                 kr. 840

1983 og 1984                 kr. 1.840

1982                            kr. 3.600

3. Unge under uddannelse samt medlemmer med fast adresse i udlandet eller

medlemmer med fast adresse vest for Storbælt og Bornholm kr. 1840 årligt.

4.  Studerende i udlandet kr.1.100

 

Antal rabbinere tilknyttet synagogen: 2

Antal deltagere til gudstjenesten en alm. hverdag: 10/15 to gange om dagen

Antal deltagere til gudstjeneste en almindelig lørdag? Ca. 200

Mest populære gudstjeneste: ved Jom Kippur, hvor der deltager ca. 700-800.

Antal omskærelser af nyfødte drenge i 2007: 12

 

Fødte drenge: 12  (Tallene er fra 2007)

Fødte piger: 18  (Tallene er fra 2007)

Døde-mænd: 18  (Tallene er fra 2007)

Døde-kvinder: 19 (Tallene er fra 2007)

 

Antal begravelser i menigheden: 37 (Tallene er fra 2007)

Antal konversioner: 2 Voksne og 4 børn.  (Tallene er fra 2007)

Kontaktoplysninger:

Hjemmeside: http://www.mosaiske.dk

Synagoge:

Krystalgade 12, 1172 København K. 

Shir Hatzefon       

Antal medlemmer: Ca. 105 medlemmer, men trossamfundet er i kontakt med ca. 350-400 personer, da det ofte er én jødisk part i et parforhold/familie, der er medlem.

Alle, der ønsker at blive medlem skal sende en ansøgning til bestyrelsen. Imødekommes ansøgningen sker det på basis af, at det nye medlem accepterer trossamfundets vedtægter samt betaler sit årlige kontingent.

Børn under 18 år er medlemmer i kraft af sine forældres medlemskab.

Medlemspriser 2009

2000 kr. årligt for almindelige medlemmer.

1000 kr. årligt for pensionister og studerende

Antal rabbinere tilknyttet synagogen: Trossamfundet benytter sig mest af gæsterabbinere, som kommer rejsende efter aftale. Her benytter trossamfundet sig især af kontakter til rabbinere fra England, Israel, USA mv.

Besøgende rabbinere får et vederlag jf. aftale samt dækning for alle rejseomkostninger

 

Antal deltagere til gudstjenesten en alm. hverdag: Trossamfundet holder ikke gudstjenester hver dag, men afholder månedlige Sabbath-weekender (fredag aften, lørdag formiddag samt studiegrupper søndag). Til disse deltager der mellem 40 og 70. Herudover afholdes der gudstjenester for at fejre de fleste af årets øvrige helligdage.

Mest populære gudstjeneste: Jom Kippur, hvor der deltager ca. 90-120.

 

Antal omskærelser af nyfødte drenge i 2008: Ingen nyfødte drenge. Trossamfundet kan ikke selv foretage omskæringer.

Fødte drenge i 2008: 0                                                 

Fødte piger i 2008: 0                                                                                               

Døde-mænd i 2008: 0                                                                        

Døde-kvinder i 2008: 0                                                                      

 

Antal begravelser i menigheden i 2008: 0                                        

Trossamfundet har et langt fremskredet projekt omkring etablering af egen begravelsesplads i København.

 

Antal konversioner i 2008: 9

Trossamfundet har bedrevet konverteringskurser, som strækker sig over flere år. Siden 2003 har 34 personer afsluttet deres konvertering.

Kontaktoplysninger:

Hjemmeside: http://www.shirhatzafon.dk

Synagoge:

Fra 2009 har trossamfundet en lejeaftale med Unitarisk Kirkesamfund.

Machsike Hadas

De senere år er der sket en total transport af medlemmer til det Det Mosaiske Trossamfund. Efter ændring af de skattemæssige forhold, hvor små trossamfund ikke længere kan oppebære fradragsret, har alle meldt sig ind i Det Mosaiske Trossamfund. Data omkring dette trossamfund kan derfor således siges, at være inkluderet i dataene for det Mosaiske Trossamfund.

http://machsikehadas.dk/