Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SØGEBASEN "GODKENDTE TROSSAMFUND I DANMARK"

Center for SamtidsReligion præsenterer i 2016 sin søgebase, der indeholder de tal og oplysninger, som centret har indsamlet fra 2006 til i dag.

Religion i Danmark 2017 (9. årgang)

Religion i Danmark 2017 har fokus på islam

Om Religion i Danmark

Religion i Danmark er et projekt under Center for SamtidsReligion, der hvert år samler oplysninger om godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark. Disse tal har ellers været vanskeligt tilgængelige, da oplysningerne ophørte med at være en del af Danmarks Statistiks data i 2001. Dermed udgør Religion i Danmark det mest komplette overblik over religion i dagens Danmark.

Religion i Danmark en ressource for alle, der vil vide mere om, hvordan religion ser ud i Danmark i dag, hvad enten det er i mediesammenhænge, undervisning eller forskning.

Det samlede materiale udgives hvert år i E-årbogen Religion i Danmark. Der er tale om en signifikant mængde af forskellige religiøse grupperinger, hvilket giver grundlag for at kunne sige noget generelt om religion i Danmark i dag.

Derfor er årbogens tal på trossamfundenes medlemstal, antal bygninger, religiøse specialister og religiøs praksis også ledsaget af en række perspektiverende artikler.

Kontakt

Marie Vejrup Nielsen

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab