Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Godkendte trossamfund 2011 - samlet tabel

Oversigt

På denne side kan man se hovedresultaterne af dette års undersøgelse. På de nedenstående links kan man se en kort præsentation af de enkelte trossamfund.

Der er 125 godkendte trossamfund med i 703 menigheder da nogle trossamfund inkluderer et stort antal lokale menigheder, fx Jehovas Vidners ca. 200 menigheder og Diyanets 29 menigheder.

 • 77 Kristne og kristendoms-inspirerede trossamfund med i alt 586 menigheder (Pdf pp.23-56)
 • 2  Jødiske trossamfund med i alt 3 menigheder
 • 22 Islamiske og islam-inspirerede trossamfund med i alt 66 menigheder
 • 11 Buddhistiske trossamfund med i alt 22 menigheder
 • 8 Hinduistiske og hinduistisk-inspirerede trossamfund med i alt 9 menigheder
 • 5 Øvrige trossamfund med i alt 17 menigheder

Nye trossamfund

I 2010 blev der godkendt otte nye menigheder. Der er tale om fire kristne, to muslimske, en buddhistisk og et ’øvrigt’ trossamfund, i dette tilfælde et Asatro-trossamfund:

 • Den Apostoliske Pinsekirke Evangeliesalen (Randers)
 • Den Rumænsk Ortodokse Menighed (Hinnerup)
 • Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i Danmark (Herlev)
 • Redeemed Christian Church og God - Jesus Centre (København)
 • Imam Malik Institut (Valby)
 • Islamisk Forum (Taastrup)
 • Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi (Bramming)
 • Harreskovens Blótgilde (Farum)

Oversigt

På denne side kan man se hovedresultaterne af dette års undersøgelse. På de nedenstående links kan man se en kort præsentation af de enkelte trossamfund.

Der er 125 godkendte trossamfund med i 703 menigheder da nogle trossamfund inkluderer et stort antal lokale menigheder, fx Jehovas Vidners ca. 200 menigheder og Diyanets 29 menigheder.

Nye trossamfund

I 2010 blev der godkendt otte nye menigheder. Der er tale om fire kristne, to muslimske, en buddhistisk og et ’øvrigt’ trossamfund, i dette tilfælde et Asatro-trossamfund:

Medlemmer i de godkendte trossamfund

De godkendte trossamfund har skønsmæssigt i alt 126.000 medlemmer.

 • De kristne og kristendomsinspirerede trossamfund har 93.000 medlemmer, men der mangler tal fra 31 ud af de 586 menigheder. Det største trossamfund er den katolske kirke med 39.000 medlemmer. Herefter følger Jehovas Vidner med 14.000 og Baptiskirken med 5.000. Disse tre trossamfund udgør også over halvdelen af alle menighederne.
 • De jødiske trossamfund har i alt 2.220 medlemmer.
 • Mosaisk trossamfund er det ældste og største med 2.100 medlemmer
 • De islamiske og islaminspirerede trossamfund har i alt 21.000 medlemmer (skøn for de godkendte muslimske trossamfund giver 20.300, men der mangler svar fra 5 trossamfund). Det største muslimske trossamfund er Diyanet, hvis menigheder tilsammen har omtrent 10.000 medlemmer.

 • De buddhistiske trossamfund har i alt 7.200 medlemmer og her udgør buddhister med baggrund i Burma, Thailand og Vietnam de største trossamfund.

 • De hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har ca. 500 medlemmer.

 • De øvrige trossamfund har ca. 2.800 medlemmer.

 

Religiøs undervisning

Blandt de godkendte trossamfund, som vi har hørt fra, har 39 undervisning for børn og unge.

 • 23 kristne og kristendomsinspirerede trossamfund angiver at de har religiøs undervisning af børn og unge. To angiver at de ikke har et sådant tilbud og de resterende 52 har ikke svaret på spørgsmålet om religiøs undervisning.

 • Begge de jødiske trossamfund har undervisning.

 • 10 af de islamiske og islaminspirerede trossamfund har undervisning. Et trossamfund har ingen undervisning og de sidste 11 har ikke svaret på spørgsmålet.

 • Fire buddhistiske trossamfund har undervisning mens de andre fire ikke oplyser hvorvidt de har undervisning.

 • Ingen hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har undervisning, men vi har i 2011 kun fået svar fra to af de otte grupper, nemlig Krishnabevægelsen og Brahma Kumaris Verdensuniversitet.

 • Blandt de øvrige trossamfund har kun Baha'i undervisning for børn.