Aarhus Universitets segl

Religionsundervisning i godkendte trossamfund

Religiøs undervisning af børn og unge i Danmark

 

Det er et velkendt faktum, at børn, der har modtaget en eller anden form for religiøs opdragelse, har langt større sandsynlighed for at blive religiøse, når de bliver voksne end børn, der ikke er blevet religiøst opdraget. Og selvom der findes eksempler på, at folk der ikke er blevet introduceret til religion i barndommen, kan blive religiøse som voksne, så er det undtagelsen snarere end reglen.

Den vigtigste introduktion til religion finder sted i familien, hvor børn lærer af, hvad forældrene gør og siger – fx at de beder bordbøn eller faster eller går i templet. Tit vil forældrene imidlertid ønske at supplere denne oplæring med mere formaliseret indlæring i form af undervisning.

I år har e-årbogen valgt at spørge de godkendte trossamfund om de tilbyder religiøs undervisning for børn og unge.

Trosoplæring af et vigtigt element i alle religioner, men bliver ekstra vigtig for religiøse minoriteter, fordi trossamfundets undervisning vil være måske det eneste sted, hvor børn og unge fra religiøse minoriteter kan være sammen med andre børn med samme religiøse baggrund. Man ville derfor forvente, at der er trosoplæring i ganske mange af de godkendte trossamfund, og at den religiøse undervisning kombineres med sprogundervisning og undervisning om kultur i de trossamfund, som er opstået pga. migration.

Det viser sig at være lidt forskelligt i hvilket omfang de godkendte trossamfund har religiøs for børn og unge. Ingen af de hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har oplyst, at de har undervisning. Dog har vi i år kun fået svar fra to hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund, nemlig Krishnabevægelsen og Brahma Kumaris Verdensuniversitet, kan vi ikke sige så meget om trosoplæring for børn med hindu baggrund.

Halvdelen af de godkendte buddhistiske trossamfund har undervisning. Der er ikke undervisning for børn og unge i de vietnamesiske templer. De har tidligere haft undervisning, og selvom de thailandske templer stadig har undervisning, havde de tidligere en del flere undervisningstilbud for børn og unge. Det er overraskende, at der ikke er flere undervisningstilbud for børn og unge med buddhistiske baggrund. Se Jørn Borups forklaring her.

Det er derfor især de jødiske, kristne og muslimske trossamfund, hvor det er almindeligt, at trossamfundet udbyder en form for trosoplæring og især for de jødiske og muslimske trossamfund er religiøs undervisning for børn og unge udbredt.

Undervisning for børn og unge finder sted i 39 ud af de 83 godkendte trossamfund vi har fået oplysninger fra

23 kristne og kristendomsinspirerede trossamfund angiver at de har religiøs undervisning af børn og unge. To angiver at de ikke har et sådant tilbud og de resterende 50 har ikke svaret på spørgsmålet om religiøs undervisning.

To jødiske trossamfund har undervisning.

11 af de godkendte muslimske trossamfund har undervisning. Det er alle de godkendte muslimske trossamfund vi har haft kontakt med. Fire af menighederne under de godkendte trossamfund har ikke undervisning, mens i alt 28 af de islamiske og islaminspirerede menigheder har undervisning. Fem har ingen undervisning og de sidste 22 har ikke svaret på spørgsmålet.

Fire buddhistiske trossamfund har undervisning. Fire oplyser, at de ingen undervisning har.

Ingen af de hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har oplyst at de har undervisning.

Et af de ’øvrige trossamfund’, Bahai har regelmæssig undervisning.

 

 

Andre steder hvor der er religiøs undervisning: De religiøse friskoler

Der findes cirka 500 frie grundskoler i Danmark. Heraf er der 21 katolske friskoler (med ialt 7.500 elever) og 37 kristne skoler (med ialt 6.500 elever) og 21 muslimske friskoler

Kristeligt Dagblad bragte i 2010 en nyhed om at antallet af elever på de kristne friskoler er steget fra 5729 i 2005 til 6533 i 2010. Antallet af skoler er det samme. Link: (http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/kristne-friskoler-bliver-mere-populære

 

Andre steder hvor der er religiøs undervisning: Minikonfirmander og Konfirmationsforberedelse inden for Folkekirken.


Mange folkekirkepræster vil måske vægre sig ved at se konfirmationsforberedelse beskrevet som religiøs undervisning for børn og unge, fordi de ikke mener at den har til formål at få de unge til at tro på Gud. Men religiøs undervisning indbefatter alle former for undervisning om religion på et konfessionelt grundlag, også den undervisning, der har til formål at bibringe viden med henblik på at afklare om man er troende, eller som opøver religiøse færdigheder.

I 2009 blev 70 % af unge konfirmeret, mens minikonfirmation blev udbudt i 75 % af sognene. I alt 40 5 af de 10-11 årige deltager i minikonfirmantion.

Se rapport fra februar 2011 om dåbsoplæring her http://www.km.dk/ministeren-og-ministeriet/publikationer/rapporter.html