Aarhus Universitets segl

Evangelist - på mission i Danmark

- TV, tungetale, chat og fortælling– om redskaber i moderne missionsarbejde.
Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. Prædikater foreningens prædikant Christian Hedegaard glæder sig over, for det viser offentligheden at Evangelists arbejde virker. Evangelist er en del af den karismatiske pentakostale bevægelse, og de tager alle virkemidler i brug for at opfylde missionsbudet: For, som der står i Biblen, Jesus kommer ikke og henter de frelste, før alle mennesker har hørt evangeliet!

Af Stud. mag. Rikke Gottfredsen. rikkegottfredsen@gmail.com

Artikens forfatter har siden 2007 foretaget feltarbejde i Evangelist, og blandt andet deltaget i foreningens Sommerfestival i Arnborg og ’Profetisk Konference’ i Dallas, Texas.


Det er søndag aften, klokken er 21, og den direkte web-tv-udsendelse, ’Sidste udkald,’er netop gået i luften: ’Vær i forventning,’ lyder pastor Joseph Bergs indledning. Det er de samme ord, der lyder før ethvert møde i Evangelist. ’Vær i forventning om, at Gud vil gøre mirakler for dig i dag!’

 

Mission med alle midler

Det kan lyde gammeldags, når en kristen bevægelse bruger ”Guds nådegaver” til at nå deres mission. Men når nådegaverne, der f.eks. er tungetale, evnen til at undervise, til at helbrede og til at uddrive dæmoner, bliver udtrykt via moderne medier får de en umiddelbar tilgængelig og kraftfuld appel. Sådan er web-tv, facebook, Skype og chatrum sammen med en kontinuerlig strøm af undervisnings-dvd’er og musikdownloads- og cd’er med til at bringe det glade budskab, som ’evangelium’ betyder, ud via Evangelists arbejde.

Ifølge Evangelist skal det kristne budskab gøres relevant for moderne mennesker. Det giver ingen mening, siger de, at bevare noget, bare fordi det er tradition. Derfor holder Evangelist kun fast i de traditioner, de mener, har effekt i dag. At bruge nådegaverne, som f.eks. tungetale, kendes helt tilbage fra oldkirken. Den pietistisk inspirerede inderlighed, hvor følelser får lov at få tid og rum, stammer fra slutningen af 1600-tallet, men er i dag en naturlig del af Evangelists praksis. At synge sammen er også en gammel tradition, og hos Evangelist foregår det stående, så man kan synge højt og få hele kroppen med. Et pædagogisk fif, der i øvrigt er ved at vinde frem flere steder i Folkekirken. Til forskel fra Folkekirken er der til gengæld ingen salmebog ved Evangelists møder. Lovsangenes tekster bliver vist på storskærm pr. PowerPoint, og der er ingen fastlagt rækkefølge af sangene. De igangsættes løbende af lovsangslederen og prædikanten, så de kan gribe lige netop den sang, der passer til stemningen og temaet, her og nu. Bandet kan alle numrene udenad, og da de er pop-, rock- og countryinspirerede, er det en umiddelbar tilgængelig opgave for de fleste musikalske med en 10-12 akkorder til rådighed.

 

Web-tv

Musikken og lovsangene høres overalt og danner ramme og baggrund for alt arbejde i Evangelist. Også i det nyeste skud på medie-stammen web-tv-programmet ’Sidste udkald’. Som indledning og pause i programmet spilles jingler med omkvæd fra lovsange sammen med opfordringer til at ringe ind til udsendelsen. ’Sidste udkald’ sendes direkte via internettet til computerskærmen hver søndag aften fra Evangelists hjemmeside, www.evangelist.dk, og har været ’on air’ siden efteråret ’09.

Programmet har forskellige temaer som ’modstand’, ’teenageliv og tro’ og ’kræften, døden og håbet’, og de diskuteres af inviterede gæster og værter fra Evangelist. Under hele udsendelsen opfordres seerne til at ringe ind, hvad enten de har noget på hjerte i forbindelse med temaet eller har brug for generel rådgivning eller forbøn.

Den direkte kontakt med mennesker er et virkemiddel, der er almindeligt kendt i missionskredse, hvor f.eks. Jehovas Vidner har det som en helt naturlig del af deres trosarbejde, men ikke-religiøse organisationer som f.eks. Amnesty International er også, gennem de sidste år, blevet klar over den virkning det har at møde et levende menneske som værger af nye medlemmer på Strøget. Den type af mission anvender Evangelist hvor som helst de går og står. Men web-tv-programmet er Evangelists måde at møde mange flere mennesker på. Også de, der er forhindret i at komme ud af deres hjem og møde Evangelist hvor de er, hvad enten det er på grund af afstand, eller måske fysisk eller psykisk sygdom.

Chat

Sideløbende med ’Sidste udkald’ kan seere skrive i et chat-rum, der under hele udsendelsen er åbent i et parallelt vindue på skærmen. En interaktiv, men helt anonym deltagelse i en tv-udsendelse ikke engang de ellers omsiggribende sms-kommenteringer til for eksempel royale begivenheder kan hamle op med. For her sidder nemlig administratorer fra Evangelist klar til at besvare spørgsmål, og give de chattende seere individuel opmærksomhed.

Dialogerne her er ofte uddybende kommentarer til aftenens emne og længere samtaler om aktuelle problemer hos de, der skriver. Administratorerne foreslår løsningsmuligheder, der naturligvis alle er i tråd med Evangelists budskab. Seertallet ligger i øjeblikket på mellem 150 og 200 pr. live-udsendelse, og er støt stigende.

En anden mulighed for direkte kontakt via chat findes i i et særligt hjælpe-chat-rum på Evangelists hjemmeside. Hver eneste aften, året rundt, mellem klokken 20 og 24, kan man chatte med Evangelists chat-præst eller én af hendes hjælpere. Her er ofte mellem 10 og 25 deltagere i ’samtaler’ der kan vare i timevis og stå på aften efter aften. På chatten kan man være anonym, kalde sig et hvilket som helst navn og spørge et medlem fra Evangelist om alt mellem himmel og jord. Det kan være ’hvorfor hader I homoseksuelle?’, ’må man godt onanere, hvis man er kristen?’ eller ’kan jeg blive helbredt selvom jeg ikke tror på Gud?’ Svarene sker i øjeblikkelig, skriftlig dialog med chatteren, ligesom der også her ofte bedes skriftlig forbøn og inviteres til møder og missioneres. Formålet er klart, virkemidlet interakivt, hurtigt og moderne.

 

Evangelist har ca. 1.000 partnere og 150 medarbejdere.
Partnere er personer, der støtter foreningen med bøn og/eller penge.
Medarbejdere er frivillige, der hjælper til ved arrangementer som Sommerfestivalen, Bønnenat osv.

 

Prædikant og provokatør

For der hersker ingen tvivl om formålet med Evangelists arbejde: Udbred evangeliet til alle mennesker – jo før jo bedre. Præmissen læser Evangelist i Biblen: Før alle har hørt evangeliet kommer Jesus ikke tilbage efter de frelste, som så skal komme hjem til Gud i himlen. En mission Evangelist har arbejdet intenst på at fuldføre siden foreningens grundlæggelse i år 2000.

Evangelists frontfigur, prædikant Christian Hedegaard fortæller, at han fik besked fra Gud om at blive fuldtidsevangelist. Efter en vækkelse i en katolsk kirke dannede han sammen med Lena Løbner, Camilla Holstein og sin kone Karen, alle fra forskellige, kirkelige baggrunde, den radikale tværkirkelige missionsforening Evangelist.

Tilsammen udgør de i dag en tydelig stemme i det karismatisk inspirerede kirkemiljø der. Særligt fordi Christian Hedegaard taler højt og insisterende og provokerer i både sine prædikener og sin retorik. For han vil have alle danskere til at forstå at det ifølge ham står galt til i Danmark.

Vidnesbyrd – den personlige fortælling

Det er der mange der giver ham ret i. Og der er endda en del, der giver ham ret i at løsningen på Danmarks, ja, hele verdens, problemer er: omvend dig til Jesus Kristus og lad Gud få magten!

På verdensplan siger man, at der er ca. 600 millioner kristne der kan tælles med i den karismatiske og pinsekirkelige bevægelse. Et tal der er i vækst, særligt i Latinamerika, USA og Afrika. I Danmark er der også en del frikirker, der kan tælles med. Blandt dem er Evangelist, som har omkring 200 faste medlemmer og ca. 1000 Partnere, der er mere løst tilknyttede støtter. Mange er blevet medlemmer efter en helt personlig oplevelse i Evangelist. Det kan være en helbredelse eller en udfrielse fra en dæmon, men det kan også være oplevelsen af at få lov at bo i et af de hjem, der er åbne for mennesker i nød. Her kan man få et sted at være, sammen med mennesker, der ikke er tjener penge på at man er der, men gør det fordi de læser i Biblen at de skal hjælpe ’næsten’.

Sådan lyder i hvert fald mange af de vidnesbyrd, der er et kendt ritual i den traditionelle vækkelsesbevægelse og som i dag har stor betydning i Evangelist. Et vidnesbyrd er fortællingen om hvad Gud har gjort for en, og de mange forskellige følger nogenlunde den samme opskrift: Før havde jeg det elendigt, så mødte jeg Jesus – og se nu hvor fantastisk jeg har det!

’Fortællingen’ har fået stor opmærksomhed som en del af moderne kommunikation. Som mennesker bruger vi fortællinger til at bygge fællesskaber med, til at skabe ligheder og forskelle med, til at huske med og til at glemme med. Og til disse er vidnesbyrd meget effektive. Vidnesbyrdet kan have forskellige typer af modtagere, men fælles for dem alle er, at vidnesbyrdet står uimodsagt og derfor meget stærkt. Det er en enkelt persons tolkning af, at ’sådan her gik det til – for mig.’

Under prædikerne i Evangelist kan Christian Hedegaard finde på, spontant, at bede folk komme op foran og fortælle deres vidnesbyrd. Og det gør de gerne. Generte ved opmærksomheden, men som regel glade og berørte over den forandring de har oplevet Gud har gjort for dem – ofte fortalt med både stolthed og forundring. Og Christian Hedegaard spørger ind, leder på vej og afbryder, hvis det bliver for langt. Eller for uvedkommende for situationen. Afslutningsvis tolker han: ’Hør nu lige her: Det er Gud, der gør alt det her – ikke mig, ikke dig, men GUD!’

 

Modstand

Men det er ikke nemt at reklamere for en fundamental læsning af Biblen i Danmark. For ud fra Evangelistsverdensbillede ligner et almindeligt, dansk hverdagsliv Sodoma og Gomorra: Sex udenfor ægteskab, abort, homoseksualitet, incest og pornografi er sammen med druk, stofmisbrug og løgn ifølge Evangelist Satans forsøg på at lokke mennesker væk fra det egentlige: at søge Gud, at underordne sig hans bud og leve et liv i ydmyg lydighed overfor hans befalinger.

At det er en sej kamp at forsøge at frelse alle danskere, er foreningen sig efterhånden smerteligt bevidst. Modstanden antager helt konkret former i alt fra verbale angreb på Evangelist-medlemmer til tv-udsendelser med præmissen ’her foregår hjernevask’. Men Christian Hedegaard fortæller i ’Sidste Udkald’, at han bare opmuntres af kampen, ’for uden al den modstand havde Evangelist aldrig været hvor de er i dag’.

Det siger han på baggrund af foreningens hårdeste år, der har været præget af anklager om overgreb mod børn og for kvaksalveri. Den første anklage er frafaldet og den anden sag er endnu ikke afsluttet, men selvom det har været barskt at være blevet trukket igennem mediemaskinen, ser Evangelist sig som styrket: ’Vi har haft flere, der har søgt vores hjælp efter anklagerne end før – så selvom vi da meget gerne havde været de sager foruden, så har de hjulpet os i sidste ende,’ fortæller Christian Hedegaard. For Ordet skal ud. Og da Evangelist missionerer i en moderne verden med moderne mennesker, bruger de naturligvis moderne virkemidler og medier–så Gud kan komme til at ’gøre mirakler for dig, i dag!’

Hvis du vil vide mere:

  • www.evangelist.dk - Evangelists egen hjemmeside, hvor man gratis kan downloade eller købe foreningens materiale
  • www.kritisk.dk - hjemmeside oprettet af to modstandere af Evangelist
  • ’Gud i Gørløse’ – tv-program produceret af DR1. Præmissen er kritisk, efter devisen: ’Pas på! Her hjernevaskes!’ Kan downloades fra www.dr.dk
  • ’Danmark ifølge Bubber – hos Evangelist’ – tv-program produceret af TV2, hvor Bubber besøger en række særlige steder i Danmark, heriblandt Evangelist. Præmissen er nysgerrig, efter devisen: ’Hvad foregår der egentligt her?’ Kan downloades fra www.tv2.dk/sputnik
  • ’Evangelist – Christian Hedegaard, frelser eller forfører?’ – Dokumentarisk bog af journalist Freya Skov, Documentas 2009, København