Aarhus Universitets segl

"Byen som religiøst hverdagsrum"

Et delprojekt under projekt "Religion - Levende Kulturarv".
De deltagende institutioner er Roskilde Universitet og ROMU.

Hvordan kan museet i samarbejde med diverse brugergrupper udvikle nyskabende formidlingsformer med fokus på byen som religiøst hverdagsrum?
  

Delprojektet udvikler workshop-formatet ”Byen som religiøst hverdagsrum”, der består af eksperimenterende workshops med forskelligartede brugergrupper, der mødes om at udforske byen som religiøst urbant rum – historisk og nutidigt. Workshop-konceptet udvikles med udgangspunkt i forskning i arrangerede kulturmøder.

Delprojektet tager afsæt i Roskilde by, hvor religion altid har været en central del af byens legitimitet, funktion og identitet. I dag findes der alene ti forskellige kristne kirkesamfund, og ROMU har som landets første museum for nyligt indsamlet interiøret fra en tyrkisk moske, hvis genstande indgår i museets udstilling.

Samtalerne i workshopsene vil tage udgangspunkt i museets genstande og bygninger, såvel som i byens rum. Endvidere vil de deltagende brugere blive opfordret til at medbringe personlige objekter (fx religiøse genstande og personlige fotos). Formålet er at stimulere dialog og kreativt udtryk på tværs af religiøse baggrunde, inklusiv ikke-religiøse, og at udvikle nye ideer til museers tematisering af byen som mange- facetteret religiøst hverdagsrum.

Det formidlingsmæssige output omfatter således både arrangerede kulturmøder og fleksible udstillingsformater, der har fokus på en fælles ”gåen på opdagelse” i fortællinger om religion før og nu. Endvidere vil et væsentligt forskningsmæssigt output være metodeartikler om arrangerede kulturmøder på museer. 

En del af målsætningen for delprojektet er at videreudvikle metoder fra en international sammenhæng i en dansk kontekst, her særligt: ’sensory ethnography’, ’photo memory’, ’creative writing’, og ’pop-up museer’ (samskabelse gennem ’sensory ethnography’ (Pink 2015), ’photo memory’ (Kuhn 2007), ’creative writing’ og pop-up-museer (Grant og Simon 2013, Nightingale and Green 2010).