Aarhus Universitets segl

Trossamfund i Danmark

Kristne, jødiske, islamiske, buddhistiske,
hinduistiske, bahà'ì, alevi, asa- og vanetroende

"Trossamfund i Danmark" er en e-publikation, der indeholder en lang række baggrundsartikler om de største trosretninger i Danmark. Indenfor hver trosretning er der beskrivelser af de fleste af de godkendte og anerkendte trossamfund her i landet.

På tur i det religiøse landskab - før og nu
"Trossamfund i Danmark" vil forhåbentlig give læseren – både den studerende, skolelæreren, journalisten og den almindeligt interesserede dansker – et indblik i det mangfoldige religiøse landskab og en forståelse for de historiske processer, der ligger til grund for de trossamfund, vi kender i Danmark i dag.

Hvem står bag materialet?
Artiklerne er skrevet af studerende på teologi og religionsvidenskab på Aarhus Universitet i samarbejde med forskere indenfor fagområderne. Artiklerne bygger på forskningslitteratur suppleret med avisartikler, tekster skrevet af trossamfundene selv og interviews med talsmænd fra trossamfundene.

Kontakt

Marie Vejrup Nielsen

Lektor, Konstitueret Institutleder Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat