Aarhus Universitets segl

Trossamfund i Danmark

Kristne, jødiske, islamiske, buddhistiske,
hinduistiske, bahà'ì, alevi, asa- og vanetroende

"Trossamfund i Danmark" er en e-publikation, der indeholder en lang række baggrundsartikler om de største trosretninger i Danmark. Indenfor hver trosretning er der beskrivelser af de fleste af de godkendte og anerkendte trossamfund her i landet.

På tur i det religiøse landskab - før og nu
"Trossamfund i Danmark" vil forhåbentlig give læseren – både den studerende, skolelæreren, journalisten og den almindeligt interesserede dansker – et indblik i det mangfoldige religiøse landskab og en forståelse for de historiske processer, der ligger til grund for de trossamfund, vi kender i Danmark i dag.

Hvem står bag materialet?
Artiklerne er skrevet af studerende på teologi og religionsvidenskab på Aarhus Universitet i samarbejde med forskere indenfor fagområderne. Artiklerne bygger på forskningslitteratur suppleret med avisartikler, tekster skrevet af trossamfundene selv og interviews med talsmænd fra trossamfundene.

Artikeloversigt

Vi kan desværre ikke linke til en bestemt side i pdf'en. I stedet har vi angivet sidetallene.
Forord (side 3-4) og Indholdsfortegnelse (side 5-6).
Hver enkelt artiklel efterfølges af kontaktinformation på det pågældende trossamfund og forslag til yderligere læsning.

Kontaktperson

 • Marie Vejrup Nielsen, Centerleder
  Aarhus Universitet
  Institut for Kultur og Samfund
  Religionsvidenskab
  Jens Chr. Skous Vej 3
  8000 Aarhus C

Kristne trossamfund

Folkekirken
Steffen Laursen
(side 7-11)

Baptistkirken i Danmark
Lene Bruun-Kristensen
(side 12-15)

Den Apostolske Kirke i Danmark
Sara Jul Jacobsen
(side 16-18)

Den Katolske Kirke i Danmark
Steffen Laursen
(side 19-23)

Den ortodokse kirke i Danmark (Gudsmoders Beskyttelse)
Sif Egede Antonsen
(side 24-28)

Den ortodokse russiske kirkes menighed i København (Bredgade)
Sif Egede Antonsen
(side 29-32)

Den rumænsk-ortodokse menighed i Danmark
Steffen Laursen
(Side 33-36)

Det danske Missionsforbund
Pia Andersen
(Side 37-39)

Frelsens Hær
Sif Egede Antonsen
(Side 40-43)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormoner)
Nanna Saga Østergaard
(Side 44-48)

Københavns Bibeltrænings Center
Emma Katrine Lyng Svensson
(Side 49-52)

Menigheder inden for Pinsebevægelsen
Rikke Gottfredsen
(Side 53-56)

Metodistkirken i Danmark
Pia Andersen
(Side 57-60)

Morsø Frimenighed
Emma Katrine Lyng Svensson
(Side 61-64)

Odder Frimenighed
Pia Andersen
(Side 65-68)

Syvende-dags Adventistkirken, Danmark
Astrid Tyrsted
(Side 69-71)

Jødiske Trossamfund

Det Mosaiske Trossamfund
Andreas Pilekjær
(side 72-75)

Machsike Hadas
Anne Louise Nielsen
(side 76-81)

Shir Hatzafon - Progressiv Jødedom i Danmark
Pernille Thulstrup
(side 82-86)

Islamiske trossamfund

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse
Sanne Højsgård Andersen
(side 87-89)

Det Islamiske Forbund i Danmark
Anders Sørud Madsen
(side 90-93)

Det Islamiske Trossamfund
Sanne Højsgård Andersen
(side 94-97)

Foreningen Ahlul Bait i Danmark (tidligere Al-Mostafa Islamisk Center)
Anders Sørud Madsen
(side 98-100)

Islams Ahmadiyya Djamâ'at (Bevægelse)
Heidi Jespersen
(side 101-105)

Minhaj ul Quran International Denmark
Heidi Jespersen
(side 106-109)

Islamisk Kulturcenter på Horsebakken (Islamic Cultural Center)
Sara Jul Jensen
(side 110-112)

Moskeforeningen i København
Jesper Petersen
(side 113-116)

Muslim Cultural Institute (Amerikavej)
Jesper Petersen
(side 117-119)

Shiamuslimsk Trossamfund i Danmark
Marc Andersen
(side 120-122)

Buddhistiske trossamfund

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturforening i Århus
Pia Sønderkjær
(side 123-126)

Karma Kadjy Skolen (Karma-Kasjyba Skolen)
Nanna Saga Østergaard
(side 127-130)

The Buddhist Organisation Dhammakaya i Danmark
Pernille Thulstrup
(side 131-134)

Wat Thai Danmark
Therese Bache
(side 135-138)

Hinduistiske trossamfund

Brande Hindu Menighed
Tine Rask
(side 139-142)

Krishnabevægelse/Iskcon (Hara Krishna)
Marc Andersen
(side 143-145)

Sathya Sai Baba
Nanna Saga Østergaard
(side 146-149)

Øvrige trossamfund

Alevi Forbundet i Danmark
Anders Sørud Madsen
(side 150-152)

Baha’i Samfundet - Det nationale åndelige råd for bahà’ìerne i Danmark
Astrid Tyrsted
(side 153-155)

Forn Sidr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark
Nanna Saga Østergaard
(side 156-159)

Harreskovens Blótgilde
Nanna Saga Østergaard
(side 160-163)