Aarhus Universitets segl

Projekt "Religion - Levende Kulturarv" har som mål at integrere og udvikle religionsfagligheden som en del af de kulturhistoriske museers arbejde i Danmark i dag.

Religion og religiøs identitet er et emne, som er på dagsordenen i den offentlige debat og det er nødvendigt for samfundet at finde sammenhænge og rum, hvori samtidens religiøse mangfoldighed kan sættes i perspektiv. Projektet vil medvirke til en øget bevidsthed om de kulturhistoriske museer potentiale for at kunne formidle religionens rolle i danskernes hverdagsliv både historisk og i forhold til samtiden gennem museumsfeltets arbejdsområder.

Udgangspunktet er, at museerne har behov - og potentiale - for at inddrage religionsperspektivet i deres arbejde og dermed bidrage til samfundets forståelse af religion som en del af dansk kulturhistorie. Projektet vil udvikle modeller for, hvordan danske kulturhistoriske museer kan aktivere et religionsperspektiv i deres arbejde.
 

Fire delprojekter og et Ph.d.-projekt

Tilgangen i projektet er udvikle og gennemføre fire fælles del­projekter, der kan fungere som konkrete eksempler på opfyl­del­se af projektets hoved­formål. Herudover er der tilknyttet et Ph.d.-projekt.

Litteratur bag projektideen


Forskere


 • Marie Vejrup Nielsen (project manager)
  Aarhus Universitet
 • Anneken Appel Laursen
  Den Gamle By
 • Catherine Kyø Hermansen
  Immigrantmuseet og Furesø Museer  
 • Janne Laursen
  Tidligere tilknyttet Dansk Jødisk Museum  
 • Laura Maria Schütze
  ROMU  
 • Lise Paulsen Galal
  Roskilde Universitet  
 • Martin Djupdræt
  Den Gamle By  
 • Randi Marselis
  Roskilde Universitet
 • Sara Fredfelt Stadager 
  Dansk Jødisk Museum  
 • Se forskernes profiler


Kontaktperson


Marie Vejrup Nielsen

Lektor, Konstitueret Institutleder


Advisory Board


Projektet er støttet af