Aarhus Universitets segl

"Danske hjem med nye øjne"

Delprojekt under "Religion - Levende kulturarv".
Deltagende institutioner: Den Gamle By, Immigrantmuseet, AU

Hvordan bliver museet en kontekst for en fælles samtale om dansk kultur og samfund ud fra religionsperspektivet?
  

Delprojektet indsamler viden om og modeller for, hvordan udstillinger om danske hjem kan bidrage til at perspektivere samtaler om dansk kultur og samfund faciliteret igennem religionsperspektivet.

Delprojektet bygger videre på Den Gamle Bys arbejde med ’communities’ med fokus på brugerinddragelse, her særligt arbejdet med samskabelse i forbindelse med Somalisk Lejlighed. Denne udstilling af et dansk-somalisk hjem blev til i samarbejde mellem en gruppe dansk-somaliske kvinder og museets ansatte og den har givet erfaringer af, hvordan udstillinger kan fungere som katalysator for dialog omkring det levede liv i danske hjem med en gruppe borgere, som ikke typisk er i kontakt med museet (Laursen 2017).

Med afsæt i denne erfaring er dette delprojekt formuleret med det formål at udvikle modeller for, hvordan udstillinger om danske hjem gennem inddragelse af religionsperspektivet kan etablere en dialog med de spørgsmål nydanskere har i mødet med formidlingen.

Delprojektet bruger fokusgrupper og deltagerobservation til at inddrage unge og ældre med nydanske rødder i samtaler, der tager afsæt i museets historiske konkrete formidling af hjem og hverdagsliv, samt refleksioner omkring at høre hjemme. Delprojektet inddrager spørgsmål om etik i inddragelsen af religionsperspektivet i samskabelsesprocesser på baggrund af de overvejelser, der allerede eksisterer i museumssammenhænge på området (Pabst 2016). Resultatet vil blive ny viden om museets potentiale som et rum for dialog om identitet og religion i Danmark.

Delprojektet tager udgangspunkt i Aarhus som en mangfoldig by med cirka 170 forskellige nationaliteter og med 77 forskellige trossamfund.

Metoder: ’Prototyping’ (Marcus 2014; Laursen o.a. 2017) og dialogformer (Galal 2015)