Aarhus Universitets segl

"Din (lokale) religiøse mangfoldighed"

Et delprojekt under projekt "Religion - Levende Kulturarv".
De deltagende institutioner er Den Gamle By og AU.

Hvordan får museerne kendskab til det lokale religiøse landskab og herunder etablering af kontakt med relevante religiøse grupperinger?
  

Udvikling af hvordan kortlægningsværktøjer af lokal religiøs mangfoldighed bruges i museernes arbejde med indsamling, dokumentation og formidling af religion i lokalområdet.

Redskabet vil fremstå i et open-acces format og indeholde konkrete anvisninger til det lokale museum. Materialet vil indeholde formater, som kan benyttes i det daglige arbejde for museer, der står med en indsamlings- eller dokumentationssag, hvor religionsperspektivet kan være relevant.

Der vil blive udviklet modeller for, hvordan man kan udforske museet og byen/området f.eks. gennem med-kuraterede byvandringer, hvor både de synlige og mindre synlige trossamfund og religionsudtryk i byrummet udforskes. Dette vil ske på baggrund af de allerede etablerede erfaringer, som findes i både forskningsmiljøer og museer omkring brugen af byvandringer og andre former for inddragelse af byrum/nærområde i formidling. Materialet indeholder også modeller for samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner i forhold til samskabelse og inddragelse.

Center for SamtidsReligion har tidligere indgået i samarbejde med museer i forhold til mindre projekter om inddragelse af religionsperspektivet og har ligeledes udviklet byvandringen ”Katedraler og baggårde – religion i Aarhus” på baggrund af tidligere forskningsprojekter. Disse aktiviteter har afdækket et behov for videreudvikling af sådanne formater i tæt samarbejde med kulturhistoriske museer. Et konkret samarbejdsprojekt er: ”Aarhus fortæller om religion”, hvor der udvikles og testes en ad-on om religion i Aarhus til den faste udstilling.

Metoder: kortlægningsværktøjet ’Religionsdetektiven’ (interviewguides, surveys, deltagerobservation).