Aarhus Universitets segl

Litteratur

Udgivelserne Religion i Danmark 2009-2017 og Religion i Aarhus 2013, redigeret af Marie Vejrup Nielsen et al., er tilgængelige på samtidsreligion.au.dk, hvor der også er en søgebase over godkendte trossamfund i Danmark.

Ahlin, L, Borup, J, Fibiger, MQ, Kühle, L, Mortensen, V & Pedersen, RD. 2012, “Religious diversity and pluralism” Journal of Contemporary Religion, vol 27, nr. 3, s. 403-418.

Ammerman, N. (red.). 2007. Everyday religion: observing modern religious lives. Oxford, New York: Oxford University Press.

Ammerman, Nancy. 2016. “Lived Religion as an Emerging Field: An assessment of its contours and frontiers” Nordic Journal for Sociology of Religion volume 29 (2): 83-97

Bugglen G., C. Paine, S. Brent Plate. 2017. Religion in Museums- Global and Multidisciplinary Perspectives. Bloomsbury Academic

Christoffersen, L, H.R. Iversen, N. Kærgård, M. Warburg (red). 2012: Fremtidens danske religionsmodel. København: Anis forlag.

Christoffersen, L. 2015 a. From previous Intertwinement to future Split in Governance Structures in Cultural and Religious use of Buildings: On Danish Funding of Religious Heritage. I A. Fornerod (ed.). Funding Religious Heritage. Farnham: Ashgate (75-102).

Christoffersen, L. 2015 b. Roskilde domkirke. Styring af sognekirke og turistattraktion.

Religionsvidenskabeligt tidsskrift 62, (77-90).

Christiansen, L., Galal, L.P., & Hvenegård-Lassen, K. (forthcoming) (red.) “Organised cultural encounters: Interculturality and Transformative Practices; Special Issue” Journal of Intercultural Studies, 38 (6).

Clifford, J. 1997. “Museums as Contact Zones.” I Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Gabriel, M. 2015. ”Fortiden, fremtiden og det etnografiske museum: Samtidsindsamling, videndeling og medkuratering.” I U. J. Dahre og T. Fibiger (red.) Etnografi på museum: Visioner og udfordringer for etnografiske museer i Norden, s. 25-53. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Galal, L. P. 2015. “Dialogens arrangement. Når muslimer og kristne mødes’. Tidsskrift for Islamforskning, Vol. 9, Nr. 2, 12.2015, s. 48-67.

Golding, V., & Modest, W. (red.). 2013. Museums and communities: curators, collections and collaboration. London ; New York: Bloomsbury.

Grinell K., Larsson G., Löfdahl M., Skott F. og Wenner L. (red.). 2017. Röster om hajj. Institutet för språk och folkminnen i samverkan med Göteborgs universitet och Världskulturmuseet.

Grant, N. and N. Simon. 2013: How to Make a Pop Up Museum - An Organizer’s Kit. Santa Cruz Museum of Art & History, http://popupmuseum.org/wp-content/uploads/2013/09/Pop-Up-Museum- Edited.pdf.

Gundelach, P., Iversen H. R. Warburg, M (red.). 2008. I hjertet af Danmark - Institutioner og mentaliteter. Hans Reitzels forlag.

Hall, David D. (ed.). 1997. Lived Religion in America – Toward a History of Practice. Princeton: Princeton University Press.

Kuhn, A. (2007). “Photography and cultural memory: a methodological exploration.” Visual Studies 22(3): 283-292.

Laursen, A. Appel, Guldmann Sekwati, D., og Søndergaard Bertelsen, S. 2017. ”Nu er vi en del af Danmarkshistorien. Et eksempel på samskabelse mellem borgere og museum.”, Nordisk Museologi, s. 70-87.

Laursen, J. 2009. ”Dansk Jødisk Museum - et nyt museum træder i karakter”, Paper fra seminaret Pluralistisk kulturarv og museum, Institutt for Kunst og Kulturvetenskap, Bergen 2006.

Laursen, J. 2013. ”Dansk Jødisk Museum - Minoritetsmuseum eller kulturmuseum?” i Dragsbo (red.) Mindretallenes selvbillede, Sønderborg.

McGuire, M. 1992. Religion: the social context. Belmont CA: Wadsworth Thomson Learning.

Marcus, George E. 2014. ”Prototyping and contemporary anthropological experiments with ethnographic method.” Journal of Cultural Economy 3:4. Abingdon: Routledge, 99–410.

Marselis, R. 2017. Bridge the Gap: Multidirectional Memory in Photography Projects for Refugee Youths, Special Issue Journal of Intercultural Studies, 38 (6).

Marselis, R. 2016. “On Not Showing Scalps: Human Remains and Multisited Debate at the National Museum of Denmark” i Museum Anthropology, 39(1), 20–34.

Nielsen, MV. 2009, ”Transformationer i Folkekirkekristendommen i Danmark i dag” Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 53, s. 63-79.

Nielsen, MV. 2014. ”Kirkeindsigt og udsyn: kommune og folkekirke”. Politik, vol Årgang 17, nr. nummer 4, s. 28-36.

Nielsen, MV & Kühle, L. 2011, “Religion and State in Denmark: Exception among Exceptions?” Nordic Journal of Religion and Society, bind 24, nr. 2, s. 173–188.

Nightingale, E., and M. Greene. 2010. “Religion and Material Culture at the Victoria & Albert Museum of Art and Design: The Perspectives of Diverse Faith Communities.” Material Religion 6 (2): 218–35.

O’Neill, M. 2005. “Making Histories of Religion”. I G. Kavanagh (ed.), Making histories in museums. London: New York.

Pabst, K. 2016. Museumsetikk i praksis. Museumsforlaget. Trondheim.

Paine, C. 2000. Godly Things: Museums, Objects and Religion. London: Leicester University Press. Paine, C. 2013. Religious objects in museums: Private lives and public duties. London: Bloomsbury.

Pearce, S. M. 1995. On Collecting. An Investigation into Collecting in the European Tradition. London: Routledge.

Peers Laura L. and A. K. Brown (reds.). 2003. Museums and source communities : a Routledge reader. London, New York: Routledge.

Pink, S. 2015. Doing Sensory Ethnography. Second edition. London ; Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Pratt, M.L. 1991. “Arts of the contact zone”. Profession: 33–40.

Reeve, J. 2012. “A Question of Faith: The Museum as a Spiritual or Secular Place.” In Museums, Equality, and Social Justice, red. R. Sandell and E. Nightingale. Museum Meanings. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge.

Repstad, P., A. Tønnessen, E. Seip. 2008. Gud på Sørlandet. Universitetsforlaget.

Repstad, P., H. C. Garmann Halvorsen, A. Repstad, P. Aasland, T. Balsnes, A. Haugland. 2009. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Sandell, R., J. Dodd, R. Garland-Thomson. 2013. Re-Presenting Disability: Activism and Agency in the Museum. London: Routledge

Schütze, L. M. 2014. En fornemmelse for migration. Sted, materialitet og religion i udstillinger på immigrantmuseet og Københavns Museum (upubl. ph.d.-afhandling). Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Simon, N. 2010. The Participatory Museum. Santa Cruz, CA: Museum 2.0.