Aarhus Universitets segl

“Perspectives on religion in a museum context”

Ph.d.-projekt under projekt "Religion - Levende Kulturarv". 
Ph.d.-studerende Sanne Andersen Hansen.

"Museer og religion – en analyse og diskussion af forestillinger om religion som en del af det levede hverdagsliv i kontekst af danske kulturhistoriske museer"
  

Ph.d.-projektet vil, på baggrund af de teoretiske og metodiske perspektiver der ligger til grund, analysere konkrete eksempler på, hvordan religion inddrages som perspektiv i det museumsfaglige arbejde med henblik på en diskussion af, hvilke forestillinger om religion, der aktiveres hos besøgende og personale i museumskonteksten.

Ph.d.-projektet vil særligt knytte sig til aktiviteterne i Den Gamle By i Aarhus i samarbejde med Center for SamtidsReligion, Aarhus Universitet.

Projektet vil indebære undersøgelser af besøgendes fortolkning og interaktion med udvalgte cases før, under og efter gennemførslen af relevante konkrete projekter. Herunder vil der også blive inddraget fokusgrupper, der vil have repræsentanter med forskellige religiøs og kulturel baggrund. Ph.d.-projektet vil blive særligt knyttet til de konkrete arbejdsprocesser i forbindelse med videreudviklingen af det førindustrielle afsnit i den Gamle By og Den Jødiske Marskandiser (kontaktperson: Overinspektør Martin Djupdræt) og delprojektet ”Danske hjem med nye øjne” (kontaktperson: Museumsinspektør Anneken Laursen). Ph.d.-projektet vil indebære overvejelser omkring forskellige typer af museer og brugen af religionsperspektivet i forskellige kontekster.

Projektet vil indebære udvikling og gennemførsel af spørgeskemaer, interviews og deltagerobservation, samt analyser af udstillinger. Ph.d.-projektet vil fungere som centralt fælles kontaktpunkt for museums- og universitetskonteksten med løbende præsentation af arbejdet i forbindelse med de planlagte fælles workshops.

I Ph.d.-projektet vil der være indlagt udlandsophold ved internationale miljøer, både i en universitets- og museumskontekst. Denne kontakt er etableret gennem projektets advisory board og samarbejdspartnere.