Aarhus Universitets segl

"Se jeres udstillinger og formidling fra religionsperspektivet: Religion som del af danskernes kulturhistorie"

Et delprojekt under projekt "Religion - Levende Kulturarv".
De deltagende institutioner er Dansk Jødisk Museum og Immigrantmuseet, Den Gamle By og AU

Hvordan kan religionsperspektivet aktiveres som en del af museets allerede etablerede samlinger, udstillinger og formidlingsaktiviteter?

  

Læringsformat til videreuddannelse af museumsfagligt personale, som udvikler modeller for nytænkning af de kulturhistoriske museers allerede etablerede udstillinger og samlinger med fokus på religion.

Dette indebærer udvikling, test og evaluering af læringsformater om religionsperspektivet til museumsfagligt personale.

Et centralt element vil være at fremme et kritisk perspektiv på formidlingen af religiøse traditioner i deres diversitet. Målet er at give de kulturhistoriske museer mulighed for med udgangspunkt i deres eget primære museumsfelt at udfolde de dimensioner af deres formidling, hvor religion kan komme i spil, i højere grad end det sker i dag.

Det formidlingsmæssige output vil være eksempler på nytænkning af allerede etablerede udstillinger, skoletjenesteaktiviteter etc. Den forskningsmæssige dimension vil være en videreudvikling af de teoretiske og metodiske tilgange fra den religionsfaglige kontekst, herunder religionsdidaktikken, målrettet en museologisk kontekst.

Metoder: kursusformat udvikles på baggrund af fokusgrupper med deltagelse af museumsansatte og præsentationsformater for museernes etablerede udstillinger og samlinger.