Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øvrige grupper af mellemøstlig oprindelse i Århus

Kortlægningsoversigt over enkeltgrupper: Øvrige grupper af Mellemøstlig oprindelse i Århus. Områdeansvarlig: Lone Jørgensen, abstracts af René Dybdal Pedersen.

Bahá ’í

Bahá’í troen er en religion, der opstod i det daværende Persien i midten af 1800-tallet, da

Bahá’u’lláh (1817-1892) trådte frem og proklamerede, at han var den profet, som Siyyid 'Ali-Muhammad (1819-1850), også kendt under navnet Báb, havde forudsagt ville komme. Ifølge bahá’í tilhængerne findes der kun én Gud, som alle steder i verden er den samme, uanset hvilket navn denne bærer. Bahá’í-troen forklarer disse forskelligheder ved, at mennesket på forskellige tidspunkter og forskellige steder på jorden har haft forskellige vilkår og behov for leveregler. Af den grund har Gud manifesteret sig forskelligartet gennem sine profeter i tidens løb, hvilket har resulteret i etableringen af de mangeartede religioner. Bahá’í samfundet har eksisteret i Århus siden 1972. I Århus har medlemstallet i de sidste år ligget omkring 22-24 medlemmer, hvor det på landsplan tæller ca. 350.

Adresseoplysninger: Evt. kontakt via nedenstående mailadresse eller via oplysninger fra hjemmeside.

E-mail: aarhus@bahai.dk

Links: www.bahai.dk

Jødedom


Navnet jødisk betyder ganske enkelt ” en person fra Judæa”. Judæa er et geografisk område i Israel. Ifølge traditionel jødisk selvforståelse opstod jødedommen allerede i det 2. årtusind f.v.t. med patriarkerne Abraham, Isak og Jakob og åbenbaringen til Moses på Sinai bjerg. Jødedommen er en monoteistisk religion, dvs. at jøderne kun tror på én gud. Dette træk har, foruden en række andre elementer, inspireret kristendommen og islam. Efter oplysningstiden (ca.1750) har den jødiske religion forgrenet sig i tre hovedretninger: Reform-, konservativ og ortodoks jødedom. Der har levet jøder i Århus siden slutningen af 1700-tallet. De er kommet for at drive deres respektive erhverv, typisk handel og håndværk. Der findes i dag jødiske indvandrere fra en række lande i byen. Dog har de fleste deres oprindelse i Polen og Israel. De polske jøder er typisk 1., 2. og 3. generations efterkommere, og de israelske indvandrere er generelt 1. og 2. generation i Danmark. De polske jøder kom hertil som flygtninge pga. forfølgelse efter 1969, hvorimod de fleste israelere er kommet hertil, fordi de har stiftet familie med en dansk statsborger. Da der ikke findes nogen menighed eller forening her, er der selvsagt ingen medlemmer, men blot en række individer af jødisk herkomst. Antallet er uvist men antageligt nogenlunde stabilt.

Adresseoplysninger: Ingen opgivet. Evt. kontakt foreslås via Mosaisk Troessamfund i København.

Mandæisme


Mandæerne er en befolkningsgruppe, der stammer fra Iran og (især) Irak, primært fra områderne omkring floderne Tigris og Eufrat. Mandæerne henviser både til et etnisk tilhørsforhold, en kultur og en religion. Mandæerne beskriver sig selv som de første monoteister og daterer deres religion tilbage til omkring 2000 f.v.t. Mandæerne tror på en Gud, som kaldes ”Mandathaii” eller ”Haii”, og som er skabt af og ud af sig selv. Denne Gud er skaberen af og kilden til alt i universet. Den fundamentale mandæiske teologi handler om troen på Haii samt på eksistensen af både ”lysets verden” ( nhura ) og ”mørkets verden” ( hshuka ), der er af afgørende betydning for mandæernes livs- og frelsessyn. De første mandæere kom til Århus i midten af 1980’erne. Siden da er gruppen af mandæere vokset til seks-syv familier fra Irak, bestående af 30-40 mandæere, som mødes privat.

Adresseoplysninger: Evt. kontakt via nedenstående mailadresse

E-mail: sss2000@sol.dk

Yezidi


Ordet Yezidi eller Ê-Zî-Dî kan på sumerisk betyde: “en som befinder sig på den rette sti/vej” og refererer til det at følge Gud. Yezidierne er en del af det kurdiske folk, der lever i lande som Irak, Iran, Tyrkiet, Syrien, Armenien, Georgien, USA, Australien samt i forskellige europæiske lande.

Ca. 5 % af kurderne i verden er yezidi, og der skønnes på verdensplan at være mere end 700.000 yezidier. Yezidireligionen siges at dele aspekter med bl.a. zoroastrisme, mithrasdyrkelse, sumerisk religion, islam og kristendom. Yezidierne tror på én Gud, der på kurdisk kaldes Khodæ , men tilbeder også englen Taus Melek (påfugleenglen), som fungerer som Khodæs repræsentant på jorden, og hvis opgave det er at lede og beskytte yezidierne. Der findes tre-fire større yezidi-familier i Århus Kommune og omkring 40 personer i Århus Amt. I Århus er der ikke tale om en etableret yezidigruppe eller -forening, men om enkeltpersoner, der kender hinanden godt og har et tæt socialt sammenhold, der ind imellem centreres om religionen og den religiøse praksis.

Adresseoplysninger: Yezidi i Århus. Tlf. 27 96 80 06 (Bahzad Ali Mourad)

E-mail: bahzad@dasin.net (Bahzad Ali Mourad)