Aarhus Universitets segl

Demografiske udfordringer og erkendelser

Kortlægning over forskningsresultater, som Det Danske Pluralismeprojekt nåede frem til ved hjælp af den religiøse/spirituelle kortlægning af Aarhus.

Der findes ...

 • Cirka 75 grupper i Aarhus uden for folkekirken heraf cirka 20 frikirker.
 • 5 kristent inspirerede grupper
 • 12 muslimske grupper (cirka 15.000 'nominelle muslimer)
 • 4 øvrige mellemøstlige grupper
 • 8 hinduistiske grupper (cirka 500 hinduer)
 • 6 buddhistiske grupper (cirka 1500 buddhister)
 • 18 ’nye religioner’
 • Stort (over 300) og meget spirituelt miljø for alternativ behandling

Praktiske problemer

 • Der findes grupper, der ikke vil medvirke (fx Katholsk Apostolsk Kirke)

 • Nogle oplysninger kan være misledende, hvis gruppen eksempelvis ønsker at fremstå større, end den er.  

Systematiske problemer

 • Definitionen af religion: Der findes både grupper, der ønsker at være en religion (fx Scientology) og grupper, der ikke vil fremstilles som en religion (fx Ashtanga yoga). Angivelsen af om man er en religion eller ej er en strategi og en distinktion

 

 •  Forståelse af medlemsbegrebet: 
 1. Religioner har ikke nødvendigvis medlemmer: Christian Science nægter for eksempel at oplyse medlemstal af religiøse årsager og Højbjerg Frikirke konstruerer medlemstal af hensyn til kommunen.
 2. Medlemmer kan være individer eller familier. Der er for eksempel uklarhed om muslimske grupper er medlemmer på individuelt niveau, eller om der er tale om et familiemedlemskab.
 3. Der kan være forskellige typer af medlemmer. Den Russisk Ortodokse Skt. Nikolaj Kirke i Aarhus har lidt over 100 medlemmer, hvor 30-40 kommer til gudstjenesterne, men kun 3 personer betaler kontingent fast hver måned.
 4. Der kan være overlappende medlemskab. Kaldæisk kristne kommer for eksempel både i den katolske kirke og til deres egne gudstjenester. Mange er derfor også medlem af den katolske kirke.

Resultater

 • Kvinderne er i overtal i mange af grupperne
 • Der findes både meget lokale grupper og grupper der trækker deltagere fra hele Jylland
 • Aldersprofilen er meget forskelligartet: Missionsforbundet har eksempelvis ingen medlemmer under 50 år, hvorimod halvdelen af Højbjerg frikirkes medlemmer er under 50 år.