Aarhus Universitets segl

Alternativ behandling og spiritualitet i Danmark

I 2007 udkom bogen Krop, sind – eller ånd?: Alternative behandlere og spiritualitet af religionssociologen Lars Ahlin.

De fleste alternative behandlere har en spirituel tilgang til deres praksis. Op mod halvdelen af alle voksne danskere har på et tidspunkt opsøgt en alternativ behandler. Alternativ behandling, hvoraf flere typer er statsstøttet, fungerer derfor som en kanal for spredning af spiritualitet.

Hvad det mere præcist er for en spiritualitet, klienterne møder hos alternative behandlere, og hvordan den kommer til udtryk i de forskellige behandlingsformer, har religionssociologen Lars Ahlin sat sig for at afdække med Krop, sind – eller ånd . Det er den første bog herhjemme, som beskæftiger sig med et bredt spektrum af alternative behandlere i et religionssociologisk perspektiv.

Den kaster dermed lys over et hidtil overset område, og flere af dens konklusioner lægger op til debat.