Aarhus Universitets segl

Kristendommen under forvandling

Bogomtale: "Kristendommen under forvandling" af Viggo Mortensen

Viggo Mortensens bog Kristendommen under forvandling er den anden i serien, hvor Det Danske Pluralismeprojekt kortlægger en religiøs hovedretning som den manifesterer sig i dagens Danmark, denne gang kristendommen.

Bogen fortæller historien om, hvordan kristendommen slog rod i det danske folk og blev afgørende for, hvordan dansk kultur kom til at se ud. De seneste år er Den danske Folkekirke kommet under pres fra en voksende religiøs mangfoldighed. Folkekirkens organisation, økonomi og religiøse praksis er under forvandling. Hvordan bliver kristendommens historie i Danmark de næste 1000 år? Bogen beskriver disse udfordringer til dansk kristendom og kultur, og tager læseren med på en refleksionsrejse om kristendommens stilling i det religiøse møde.

Seminaret "Kristendom i Danmark"

Bogens udgivelse blev ledsaget af et seminar, "Kristendommen i Danmark", der samtidig blev Det Teologiske Fakultets bidrag til Forskningens Døgn.

I mere end 1000 år har kristendommen været den ubestridte religiøse autoritet og afgørende for, hvordan dansk kultur er kommet til at se ud i Danmark. De seneste årtiers voksende religiøse mangfoldighed i Vesten har imidlertid affødt konkurrence på det religiøse marked, og kristendommens rolle er i dag svækket.

Den danske Folkekirke mister år for år medlemmer; der rejses retssager, som anfægter folkekirkens grundlovs­sikrede særstatus, og flere og flere slår til lyd for en adskillelse af stat og kirke. Er Den danske Folkekirke en synkende skude? Vil kristendommen også de næste 1000 år fortsat være majoritetsreligion i Danmark?

Den 12. maj udkom professor Viggo Mortensens bog Kristendommen under forvandling - pluralismen som udfordring til teologi og kirke i Danmark . Selv om andre i disse år bidrager livligt til debatten om kristendommens fremtidige rolle i Danmark, er det den første bog, der på baggrund af en samlet analyse af kristendommens historie, organisation, økonomi og religiøse praksis gør status over kristendommen og dens møde med andre religioner i Danmark. Den beskriver de udfordringer, denne religion står over for, og inviterer læseren til at reflektere over kristendommens fremtid.

Udgivelsen af Kristendommen under forvandling – pluralismen som udfordring til teologi og kirke i Danmark blev markeret med et seminar, der også var Det Teologiske Fakultets bidrag til Forskningens Døgn. Markante samfundsdebattører diskuterede her kristendommens stilling, og hvordan den udfordres af den voksende religiøse pluralisme. Oplæg fra panelets deltagere er tilgængelige via links ud for de pågældende:

  • Birthe Rønn Hornbech, medlem af Folketinget og formand for kirkeudvalget
  • Johannes Riis, litterær direktør for forlaget Gyldendal og medlem af Aarhus Universitets bestyrelse
  • Hans Hauge, lektor i Nordisk sprog og litteratur og kulturdebattør
  • Sven Ove Gade, tidligere chefredaktør, forfatter og samfundsdebattør
  • Viggo Mortensen, professor i systematisk teologi og leder af Center for Multireligiøse studier og Det danske Pluralismeprojekt