Aarhus Universitets segl

Religion i Århus

Første del af Pluralismeprojektet bestod i en kortlægning af religion og spiritualitet i Aarhus Kommune, og resultaterne forelå i marts 2004, hvor bogen "Religiøs mangfoldighed" blev udgivet på Forlaget Systime. Denne side er et resumé af kortlægningen, og opdateringer foretages løbende.

Introduktion

Kortlægningen af religion og spiritualitet i Aarhus er den første etape af Det Danske Pluralismeprojekt. Der er sket en metodisk indsamling af information af og om religiøse og spirituelle grupper i Aarhus via et forskerteam fra Center for Multireligiøse Studier, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, samt 60-70 studerende og nyudklækkede kandidater. Førstnævnte har tilrettelagt undersøgelsen, mens sidstnævnte fortrinsvis har foretaget interviews og indhentet baggrundsinformation. Disse resultater er samlet i bogen 

Kortlægningsoversigt

En kortlægningsoversigt, som viser omfanget af de religiøse og spirituelle grupper i Århus Kommune, lokalgeografisk og antalsmæssigt. Oversigten er ledsaget af en introduktion til de religiøse hovedkategorier, vi arbejder med, samt adressehenvisninger til hver enkelt religiøs / spirituel gruppe.
Desværre er der problemer med at linke til beskrivelserne af de enkelte grupper fra bykortene, se i stedet under denne hjemmesides punkt 5, dvs. Religiøse og spirituelle grupper. Den tekniske fejl søges afhjulpet, så det igen kan lade sig gøre.

Videreførelse af Aarhus-kortlægningen

Det Danske Pluralismeprojekt er meget optaget af at beskrive og analysere de transformationsprocesser, der dels sker inden for den religiøse og spirituelle geografi og dels finder sted i og omkring de enkelte religiøse grupper. Derfor vil vi videreføre Århus-kortlægningen på hjemmesiden, så vores bogudgivelse Religion i ÅrhusRELIGIØS MANGFOLDIGHED kan suppleres, i hvert fald indtil en evt. revideret udgave bliver aktuel. Der vil blive lagt links til de kommende ændringer og tilføjelser på dette sted.

Religiøse / spirituelle hovedretninger

Abstracts til religiøse/spirituelle hovedretninger af Vinni Bøgelund ud fra kapitler i bogen "Religiøs mangfoldighed".

Abstracts til religiøse / spirituelle enkeltgrupper af René Dybdal Pedersen ud fra præsentationerne i bogen "Religiøs mangfoldighed".