Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hindugrupper i Århus

Kortlægningsoversigt over enkeltgrupper: Hinduisme. Områdeansvarlig: Marianne Qvortrup Fibiger, abstracts af René Dybdal Pedersen.

Ashtanga Yoga Shala

Ashtanga Yoga Shala er en ny yoga-skole i centrum af Århus. Shalaen eller skolen udbyder yogaundervisning i Asthanga Yoga. En yoga-form, som siden 1990erne har vundet stor popularitet i Vesten. Et eksempel herpå er det som i fitness-centrene o.l. går under navnet Power Yoga, men som til forskel for den Ashtanga Yoga, der udøves på Ashtanga Yoga Shala, er renset for en filosofisk dimension. Ashtanga Yoga eller mere præcist: Ashtanga Vinyasa Yoga, er en dynamisk og fysisk krævende form for yoga, hvor man sammenkæder åndedræt og bevægelser, så yogastillingerne ( asanas ) afløser hinanden i et flow . Astanga Yoga bygger på den indiske filosof Patanjalis klassiske Yoga Sutra . Det skal understreges, at langt de fleste, som deltager i hold på Ashtanga Yoga Shala, udelukkende søger skolen med det formål at få trænet deres fysik og smidighed, samtidig med at de får en større indre ro. Ashtanga Yoga Shala åbnede i januar 2003. Antallet af elever har siden begyndelsen af 2003 været støt stigende, og skolen har ca. 130 betalende elever om ugen.

Ashtanga Yoga Shala

Adresseoplysninger: Ashtanga Yoga Shala, Nørre Allé 66 A, 8000 Århus C. Tlf: 25 67 99 31

E-mail: info@ashtangayoga.dk

Links: ashtangayoga.dk, www.ashtanga.com

Brahma Kumaris

Brahma Kumaris er en bevægelse, der har sin oprindelse i Sindh i Indien (i dag en del af Pakistan), hvor grundlæggeren Brahma Baba (1876-1969), en velhavende juveler, i 1930’erne opgav sin forretning for at vie sit liv til meditation og spirituel udvikling. Brahma Baba ønskede at virkeliggøre sin vision, at mennesker fra alle kulturelle, økonomiske og religiøse baggrunde skulle finde sammen og genudvikle livets åndelige dimension. I dag betragter Brahma Kumaris sig som en verdensomspændende, upolitisk, almennyttig og åndelig organisation, som består af omkring 4000 centre i ca. 80 lande med et samlet medlemstal på ca. 600.000. I bevægelsen tror man på reinkarnation og karma. Imellem inkarnationerne kan sjælen befinde sig i en åndelig verden, men den lever kun, når den befinder sig i en krop. Målet er ikke at blive udfriet af genfødslernes kredsløb og komme i den åndelige verden, men at blive befriet fra den karmiske byrde i livet her på jorden. I august 1999 åbnede Brahma Kumaris et sub-center i Århus, om end kursusaktiviteterne dog først for alvor kom i gang i starten af 2002. I Århus er der ca. 10 medlemmer, hvoraf de fleste er unge danske kvinder.

Adresseoplysninger: Brahma Kumaris, Ålborggade 22, 3.t.v., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 01 21 (Viggo Simonsen)

E-mail: aarhus@brahmakumaris.dk

Links: www.brahmakumaris.dk & www.bkwsu.com

ISKCON (Hare Krishna) (privat)


ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) blev grundlagt i 1966 i USA af A. C. Bhaktivedanta Prabhupada (1896-1977). Bevægelsens rødder findes i Indiens bhakti-tradition, hvilket betyder, at der lægges særlig vægt på at tilbede Gud med hengivelse og kærlighed. Ifølge ISKCON er sjælen evigt eksisterende, og alle sjæle er en del af Krishna. Dette menneskesyn opererer med reinkarnationstanken, men med den finte at menneskets tid på jorden dog i sidste ende er begrænset, for det drejer sig om at nå den åndelige verden og forsage den materielle, som egentlig er en forførende illusion (maya) der skaber begær hos mennesket. I slutningen af 1970’erne kom ISKCON til Danmark. I 1985-86 flyttede en gruppe initierede nonner og munke til Århus, hvor de omdannede en villa til et tempel. Nogle år senere lukkede templet, men i stedet åbnedes Radio Krishnas bogcafe i 1995, ligesom ISKCON havde deres restaurant, Govinda i Mejlgade, hvor de også mødtes regelmæssigt. I dag er det kun Radio Krishna, der stadig eksisterer, og ISKCON i Århus kan derfor primært betegnes som et netværk af familier i lokalområdet, som mødes privat ved specielle lejligheder. I Århus findes der 10 initierede medlemmer af ISKCON

Adresseoplysninger: Hare Krishna Danmark, Skjulhøj allé 44, 2720 Vanløse. Tlf. 48 28 64 46

Links: krishna.dk & hjem.get2net.dk/RadioKrishna/

Kundalini Netværk og Information (privat)


Kundalini Netværk og Information er en landsdækkende selvhjælpsforening oprettet i 1992 med det formål at skabe og levere et forum for mennesker, der har gennemgået en såkaldt kundalini-proces eller kundalini-rejsning . Begrebet kundalini kendes fra Indien og fra den hinduistiske begrebsverden, hvor det på sanskrit (i formen kundala ) betyder ”sammenrullet”. Kundalini beskrives som en ”kosmisk urkraft” eller en ”ren bevidsthed”, der ligger bag den skabte verden. Denne urkraft eller livskraft, som den også kaldes, findes også i mennesket, og siges at være placeret nederst på rygsøjlen i det såkaldte rodchakra ( muladhara ,det nederste af menneskets syv chakraer). Kundalinikraften illustreres symbolsk som en sammenrullet slange, der normalt befinder sig slumrende i ethvert menneske, men som kan vækkes og medføre enorme forandringer for den enkelte. Foreningen Kundalini Netværk og Information blev stiftet på Sjælland i sommeren 1992. Fra efteråret 1992 begyndte foreningen at afholde møder lokalt. Foreningen har omkring 40-50 kontingentbetalende medlemmer på landsplan, hvoraf 10-15 dog er bosiddende i Sverige.

Kundalini Netværket

Adresseoplysninger: Kundalini Netværket. Tlf. 86 18 44 90 (Kirsten Wulff Hansen,

E-mail: kirsten.w@hansen.mail.dk )

Links: hjem.get2net.dk/kundalini

Sathya Sai Baba (privat)


Sathya Sai Baba Organisationen i Danmark er en del af en verdensomspændende organisation med kulturelle og religiøse rødder i Indien. Organisationens stifter og religiøse overhoved er den karismatiske guru Sathya Sai Baba (1926 -). Sai Baba ser det som sin opgave at bringe menneskeheden tilbage til et liv i overensstemmelse med, hvad han betegner som de universelle og evigt gyldige værdier. Læren bygger på uselvisk næstekærlighed og en hinduistisk enhedstanke, hvor frelsen ligger i menneskets erkendelse af, at dets sande identitet er atman (selvet), og at atman er identisk med og af samme essens som Gud. Nærmere bestemt er menneskets mål at blive befriet fra sit falske jeg, egoet, og erkende sin sande guddommelige natur, det virkelige Selv og arbejde ud fra denne erkendelse. Sathya Sai Baba-centret blev grundlagt i Århus i begyndelsen af 1980’erne. Gruppen ophørte med at have noget fast tilhørssted i Århus omkring 1997. I dag er der stadig Sai Baba-tilhængere i byen, men de rejser nu til et center i Horsens for at mødes med andre Sai Baba tilhængere der.

Adresseoplysninger: Sathya Sai Baba Landsforeningen, Grenågade 12 kld., 2100 København Ø. Tlf. 35 38 23 43

E-mail: sathyasai@get2net.dk

Links: www.saibaba.dk & www.sathyasai.com

Skandinavisk Yoga og Meditationsskole


Skandinavisk Yoga og Meditationsskole er Nordens største yogaskole med 12 afdelinger fordelt i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Frankrig. De driver alle aftenskole og kursusvirksomhed, hvor man underviser i yoga, afspænding og meditation. Undervisningen indenfor Skandinavisk Yoga- og Meditationsskoles er baseret på den Kriya-yoga indenfor den tantriske tradition, som Janakananda har med sig fra sin læremester. Både Janakananda og skolen mere generelt understreger dog, at de er en kursusvirksomhed uden tilknytning til nogen religion. Det skyldes, at de anser udøvelsen af tantra og yoga for en ældgammel videnstradition, der oprindeligt hverken er indisk eller religiøs, men har eksisteret og været brugt af mennesker over hele verden til forskellige tider og uafhængigt af religiøs tilknytning. I 1975 blev der etableret en afdeling i Århus. De første par år holdt den til i lejede lokaler i Fredensgade, men flyttede ved årsskiftet 1979/80 til deres nuværende lokaler. På årsbasis har skolen i Århus omkring 11-1200 forskellige elever.

Adresseoplysninger: Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, Vestergade 45, 8000 Århus C. Tlf. 86 19 40 33

E-mail: aarhus@scand-yoga.org

Links: www.scand-yoga.org

Sri Ram Chandra Mission


Sri Ram Chandra Mission (SRCM) er del af en verdensomspændende organisation med kulturelt og religiøst afsæt i Indien. Bevægelsens samlingspunkt er den spirituelle mester eller guru, som betragtes af abhyasierne , dvs. disciplene, som en mester i guddommelighed, et eksempel på fuldstændig enhed med naturen og det ultimative stadium af menneskelig perfektion. Bevægelsens tredje og nuværende mester, Rajagopalachari eller "Chari" (1927-) er bosiddende i Madras i Indien. SRCM har til formål at være en samlende organisation for mennesker, som ønsker at meditere efter Sahaj Marg-metoden dvs. "Den Naturlige Vej". En meditationsmetode der er udviklet i slutningen af 1800-tallet af bevægelsens første mester, Shri Ram Chandra fra Fatehgarh i Indien. Foreningen SRCM i Danmark blev officielt stiftet i 1972. Midt i 1980erne blev et center åbnet på Pontoppidans Gade 7 i Århus, som senere, på grund af pladsmangel, rykkede til de nuværende lokaler. I Århus er der skønsmæssigt 40-50 fast praktiserende og på landsplan ca. 500-600.

Adresseoplysninger: Sri Ram Chandra Mission, Fredensgade 39, 8000 Århus C. Tlf. 75 75 62 90 (Steen Bruun, E-mail: steen@bruun.net

Links: www.srcm.org/Danish

Transcendental Meditation


Stifteren af Transcendental Meditation (TM) er den indiske guru Maharishi Mahesh Yogi. TM stammer oprindeligt fra Indien, hvor den blev grundlagt i 1957 under navnet The Spiritual Regeneration Movement . Maharishi drog efterfølgende til USA, hvor betegnelsen Transcendental Meditation for første gang blev brugt i 1959. Selvforståelsen hos TM er, at de ikke er en religion, men at de alligevel følger et mål, som også andre religioner stræber efter, nemlig en indre ubegrænsethed. Dette mål kommer bl.a. til udtryk i TM’s individsyn, hvor de mener, at individet kan befinde sig på syv forskellige bevidsthedstilstande. I TM overskrider man tanke- og sanseplanet, for at dykke ned til kilden, hvorfra tanken opstår. Her findes den rene kreative intelligens eller rene bevidsthed, som beskrives som et positivt område fyldt med klarhed, ubegrænset energi, glæde, intelligens og lyksalighed. TM kom til Danmark sidst i 1960’erne og til Århus i begyndelsen af 1970’erne. I dag er der ca. 2-500 danskere, der årligt lærer TM, hvilket er en del færre end hvad tilfældet var i 1970’erne hvor TM slog an.

Adresseoplysninger: Transcendental Meditation, Dannebrogsgade 22, 8000 Århus. Tlf. 86 13 94 31

E-mail: tmaarhus@worldonline.dk