Aarhus Universitets segl

Bogomtale

I lysets tjeneste

René Dybdal Pedersens bog I lysets tjeneste indgår i bogserien, hvor Det Danske Pluralismeprojekt kortlægger en religiøs hovedretning som den manifesterer sig i dagens Danmark, denne gang nye religiøse og spirituelle grupper.

Som flere gange tidligere i historien oplevede verden i løbet af 1990’erne en stødt voksede bekymring for et forestående millennium. Ville det denne gang forårsage, at vi blev afskåret fra grundlæggende livsforsyninger pga. teknologiske sammenbrud? Ville vitale data forsvinde fra banker og offentlige registreringer, eller ville verden, som nogle, især nye, religioner med eskatologiske forventninger hævdede, befinde sig på nippet til sin egen og menneskehedens undergang? Var dommedag nær?

I både medier og folks bevidsthed generelt herskede en udbredt frygt for, at vi verden over i tiden op til det nye årtusind ville blive vidner til en sværm af gruppeselvmordsaktioner, som dem der forekom i fx Jonestown, Guyana, i 1978 og igen i Waco, Texas, i 1993. Nu er det andet årtusind indtruffet. Med fyrværkerikaskader blev overgangen ’skudt ind’ og fejret verden over. Og hvordan ser det så ud i dag, hvor vi befinder os i det nye millennium? Har angsten for snarlige dommedagsforventninger fortaget sig? Hvor udbredte er disse forventninger i dag, eller skulle man måske snare spørge, var den overhovedet særligudbredte før år 2000? Var de nye religioner grundlæggende optaget af dommedagsforestillinger, eller var det kun et fåtal af dem? Og var/er forventningen om, at nye religioner og dommedag er to sider af samme mønt i så fald noget, der er skabt af medierne, eller er der i stedet tale om en udbredt angst blandt folk, for det der er anderledes?

Den 30. november 2005 udkom en ny bog af religionshistoriker, cand. mag. og ph.d. stipendiat René Dybdal Pedersen om nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark. I Lysets Tjeneste – nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark er den første bog på dansk, der gør status over det nye religiøse og spirituelle landskab i det nye årtusinde. Den beskriver detaljeret nogle af de mest fremtrædende nye grupper i Danmark i dag, og præsenterer centrale temaer, som har optaget forskere og pressen i de senere år. Er de nye grupper farlige for brugerne og for samfundet? Hvem knytter sig til de nye grupper, og hvorfor? Et blik i krystalkuglen spørger til de nye grupper i fremtiden; bliver der flere, bliver der færre? Bagest i bogen giver en liste oplysninger om de mere end 100 grupper, som er blevet interviewet og undersøgt i forbindelse med denne udgivelse.

I Lysets Tjeneste – nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark er Det Danske Pluralismeprojekts fjerde bog i serien om religioner i Danmark. Projektet hører under Center for Multireligiøse Studier på Aarhus Universitet, hvor forskere siden 2001 i et samarbejde mellem teologi og religionsvidenskab har undersøgt og beskrevet det religiøse landskab lokalt og nationalt. Serien er lagt an på empiriske undersøgelser og giver som den første af sin slags et enestående indblik i den religiøse mangfoldighed i Danmark. Bogen formidler forskning men i en form og i et sprog, så den kan læses af alle med interesse for emnet.